Władza absolutna - strona 14

Wykład - Johann Gottlieb Fichte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

od przedmiotu w ogóle, które ma na celu uzyskanie refleksji skierowanej na podmiot. Władzą absolutnej abstrakcji...

Renesans, odrodzenie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

; jest zwierzchnikiem Kościoła; ma władzę absolutną, która nie pochodzi od Boga, lecz od ludzi. Ludzie poddają...

Starożytny Rzym - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 875

. Sprawował władzę absolutną . Społeczeństwo dzieliło się na: pełnoprawnych członków rodu (patrici...

Prusy i Austria

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

między wszystkimi terytoriami i podtrzymywała władzę absolutną. # Stworzono podporządkowany monarsze aparat...

Historia administracji - Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

wykształciło się w Rzymie cesarstwo (IMPERIUM) z cesarzem - PRINCEPSEM zmierzającym do przejęcia władzy...

Przed nieznanym trybunałem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

gwałtom. Od nich Manson kupował np. broń. Sam dążył do utwierdzenie swojej władzy absolutnej...

Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

, podczas gdy druga prowadziła ich ku władzy absolutnej. Alexis de Tocqueville W tej krótkiej pracy chciałbym...

Pozytywizm - twrczość Adama Asnyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

podbiła także serce poety „ nad jasnym zdrojem”. Miała nad nim władzę absolutną, był w niej zakochany bez...

Przedstawiciele doktryn i ich poglądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

- twierdzi między innymi, że władza rodzicielska nie jest nigdy władzą absolutną. Rodzice na przykład...