Ustawa o pomocy społecznej - strona 2

Terminologia informatyczna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1932

ustawę o działalności ubezpieczeniowej, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o swobodzie działalności...

13. Renta socjalna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
  • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

się z pomocy społecznej - pierwotnie renta socjalna uregulowana była w ustawie o pomocy społecznej, ale obecnie...

Kodeks postępowania administracyjnego notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Małgorzata Jankowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

„decyzja” przykładowo lub w sposób dorozumiany - np. ustawa o pomocy społecznej, art. 59 ust. 1:  Decyzję...