Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) o...

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

ponoszą odpłatność za pobyt w placówce zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 200% kwoty...

Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

na ekonomiczne usamodzielnienie ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE Renta socjalna (art.27 ustawy o pomocy społecznej...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

USŁUGI OPIEKUŃCZE Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom...

Bezdomność-przyczyny, rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

: zawarty jest w ustawie o pomocy społecznej i polega na pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych...

Techniki opiekuńcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

udzielenia pomocy społecznej na podst. ustawy o pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej - 12.03.2004...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

POJĘCIE POMOCY SPOŁECZNEJ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Pomoc społeczna...