Terminologia informatyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminologia informatyczna - strona 1 Terminologia informatyczna - strona 2

Fragment notatki:

Terminologia informatyczna 4.1. Terminologia informatyczna jako materia ustawowa
Zakres terminologii informatycznej jako ogółu terminów, słownictwa z wyodrębnionej dziedziny nauki i techniki, wyznacza pojmowanie słowa informatyka. Istotą informatyki jest - według profesora Stefana Węgrzyna - efektywne przetwarzanie danych, oparte o algorytmy, programy i urządzenia, w których programy są realizowane. W tym szerokim ujęciu terminologię informatyczną możemy w szczególności zaliczyć do materii aktów ustanawiających zasady przetwarzania danych, kodowanie i agregację danych, oraz aktów regulujących usługi w komunikacji elektronicznej, tworzenie i wykorzystanie urządzeń cyfrowych, programów i sieci. W takich aktach powinny być podstawowe definicje. Pierwszy polski akt prawny odnoszący się do elektronicznego przetwarzania danych wydano w 1964 roku, a w 6 lat później ustanowiono polską legalną definicję informatyki , pojęcia łączącego informację i automatykę w sposób analogiczny jak we Francji i w Niemczech . Natomiast informatyzacja stała się w Polsce pojęciem ustawowym w 2002 r. jako nazwa działu administracji rządowej a następnie znalazła się w tytule ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Określenie „terminologia informatyczna”, weszło do języka prawnego, pojawiając się w tytule ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U. Nr171, poz.1056) - wprowadzającej określenia z art. 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do innych ustaw. Ta ustawa nie objaśnia zakresu terminologii informatycznej a odnosząc się do 4 tylko pojęć (informatyczny nośnik danych, system teleinformatyczny, dokument elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej) w sposób oczywisty tego zakresu nie wyczerpuje.
O szerokim zakresie stosowania w języku prawnym 4 pojęć ujednolicanych w ustawie z 4 września 2008 r świadczy to, że ustawą o terminologii informatycznej zmieniono 36 różnych ustaw. Nie tylko ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, ale także: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny, Prawo bankowe, Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych ustawę o działalności ubezpieczeniowej, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a nawet: ustawę z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Analiza cech terminologii informatycznej w języku prawnym pokazuje, że jest ona: nowa i nieznana
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz