Usługa finansowa - strona 42

note /search

Europejski Fundusz Leasingowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

. W ścisłej współpracy z Intel Corporation tworzymy program usług finansowych odpowiadający potrzebom Dealerów...

Kapital spoleczny

 • Globalizacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2786

Kapital Spoleczny /cenzura/ konspekt opracowanie definicje. Globalizacja w nowej erze spis ksiazek, socjologia, globalne trendy Niski poziom zaufania w społeczeństwie prowadzi do powstania dwupoziomowego systemu moralności, gdzie dobre postępowanie rezerwowane jest dla rodziny i osobistych przyjació...

Bankowość - pytania do testu

 • Bankowość
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1505

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2961

in. zagadnienia takie jak: umiędzynarodowienie polityki społecznej, cechy charakterystyczne europejskiego modelu socjalnego, szanse i zagrożenia związane z realizacją zreformowanego europejskiego modelu socjalnego, model socjalny, leksykon polityki społecznej, styl liberalny, styl opiekuńczy. W n...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Organizacje międzynaro...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3857

WYKŁAD I. - 03.03 System powiązań podmiotów występujących w gospodarce światowej. Organizacje międzynarodowe: MFW/IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego GATT/WTO Światowa Organizacja Handlu ODCE - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Międzynarodowe Systemy Wa...

Ekonomia rozwoju

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2702

W treści notatki przykładowo następujące tematy: globalizacja, obszary globalizacji, cechy, wielowymiarowość globalizacji, antropologiczny wymiar globalizacji, związek z postępem nauki, techniki, homogenizacja, dyferencjacja, skutki globalizacji, pozycja krajów rozwijających się w gospodarce świato...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3962

kwalifikacji. - usługi finansowe, tj. bankowe, ubezpieczeniowe i rynku papierów wartościowych są w UE...