Ekonomia rozwoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia rozwoju - strona 1 Ekonomia rozwoju - strona 2 Ekonomia rozwoju - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki przykładowo następujące tematy: globalizacja, obszary globalizacji, cechy, wielowymiarowość globalizacji, antropologiczny wymiar globalizacji, związek z postępem nauki, techniki, homogenizacja, dyferencjacja, skutki globalizacji, pozycja krajów rozwijających się w gospodarce światowej, OECD, azjatyckie tygrysy, kraje słabo rozwinięte, modernizacja, inicjatywy integracyjne, MERCOSUR, SAPTA, teorie rozwoju gospodarczego, rewolucja, marksizm, dependyści, klasycy, neoklasycy, orientacja prorynkowa, uwarunkowania rozwoju gospodarczego, czynniki decydujące o rozwoju, alokacja inwestycji, pozaekonomiczne warunki rozwoju, stopa oszczędności, finansowanie zewnętrzne, pomoc zagraniczna, kryzys zadłużenia, kryzys bankowy, kryzys walutowy, kryzys finansowy, atak spekulacyjny. Ponadto w notatce następujące zagadnienia: kryzys zadłużenia zagranicznego, kotwica antyinflacyjna, Argentyna, Urugwaj, działalność korporacji transnarodowych w krajach rozwijających się, teoria oligopolistycznych przewag, teoria internalizacji, eklektyczna teoria Dunninga, rola korporacji międzynarodowych w rozwoju kraju przyjmującego, ceny transferowe, motywy rynkowe, motywy poszukiwania rynków zbytu, motyw strategiczny, przyczyny międzynarodowego transferu technologii, korzyści dla kraju eksportującego technologię, internalizowany transfer technologii, biznes międzynarodowy a wyposażenia w czynniki produkcji, biznes międzynarodowy a rynek pracy, charakterystyka polityki Chin wobec inwestorów zagranicznych, WTO, polityka Indii wobec inwestorów zagranicznych, specjalne strefy ekonomiczne.

Globalizacja- pojęcie, cechy, kontrowersje Globalizacja jest jednym z najczęściej używanych pojęć w piśmiennictwie i publicystyce ekonomicznej. Jest to zjawisko trudno mierzalne, które nie ma wyraźnie zaznaczonych granic, bardzo trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Jest zjawiskiem wieloaspektowym, przejawia się w bardzo różny sposób, ogarniając zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne.
Globalizacja jest to proces coraz bliższego, realnego scalania gospodarek narodowych, przejawiającego się w dynamicznym wzroście:
- obrotów handlowych
- międzynarodowych przepływów kapitałowych
- i usługowych
Będący efektem rosnącej tendencji do traktowania całego świata jako rynku zbytu przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw.
Obszary globalizacji:
Według grupy lizbońskiej globalizacja obejmuje następujące obszary
- finanse i własność kapitału
- rynki i strategie rynkowe
- technologie oraz badania i wiedza
- style życia i modele konsumpcji
- sposób rządzenia i regulacje prawne
- polityczne ujednolicenia świata
- postrzeganie i świadomość
Cechy globalizacji:
- wielowymiarowość
- integrowanie
- współzależności międzynarodowe
- związek z postępem nauki, techniki i organizacji
- kompresja (kurczenie się) czasu i przestrzeni
- dialektyczny charakter
Wielowymiarowość globalizacji polega na tym, że przejawia się ona w wielu różnych płaszczyznach życia jednocześnie (gospodarce, polityce, wojskowości i kulturze):
* wzrost sektora usług- pierwszy wymiar globalizacji
* rozwój działalności finansowej- drugi wymiar globalizacji
* konsolidacja i wzrost korporacji transnarodowych- trzeci wymiar globalizacji
* społeczeństwo, gdzie wygrywający zabiera wszystko- czwarty wymiar globalizacji
Antropologiczny wymiar globalizacji
Integrowanie to scalanie gospodarek na rożnych poziomach przez ścisłe łączenie funkcjonowania rozproszonych po całym świecie podmiotów w ramach powiązań kooperacyjnych, handl

(…)

… i finansowych. Coraz częściej jednak przyjmuje formę kontaktów zawieranych na warunkach znacznie korzystniejszych dla beneficjenta niż warunki rynkowe. Forma przepływu środków nie jest obojętna dla gospodarki. Kredyty prowadzą do powstania długu zagranicznego. Inwestycje portfelowe wiążą się z ryzykiem ich nagłego wycofania z danej gospodarki. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne charakteryzują…
… w wyniku uruchomienia produkcji w kraju goszczącym (ma to pozytywny wpływ na bilans obrotów bieżących)
-wprowadzenie wysokich standardów w zakresie szeroko rozumianej opieki nad pracownikami (opieka medyczna, mieszkaniowa, kulturowa), jak również oferowanie zarobków na wyższym poziomie
-zmuszanie krajowych podmiotów do podniesienia konkurencyjności zarówno w kwestii jakości produktów, jak i warunków…
… walutowe
- zagwarantowanie prawa własności
- deregulację gospodarki
- liberalizację handlu
- prywatyzację
- eliminację barier dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych
- liberalizację finansową
Zakładano, że wolny rynek i odrzucenie interwencji państwa- przy poparciu USA- rozwiążą problemy krajów rozwijających się.
Liberalna szkoła myślenia sformułowała warunki konieczne, aby KRS weszły na ścieżkę…
… gospodarki otwartej. Z przeprowadzonego rozumowania wynika, że:
1.W warunkach obowiązywania sztywnego kursu walutowego, będącego kotwicą antyinflacyjną, błędna polityka ekonomiczna kraju jest główną przyczyną kryzysu walutowego(ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna)
2.Masowa wyprzedaż danej waluty nie musi wynikać z motywów spekulacyjnych ale może być wynikiem racjonalnych działań
3.Niemożliwe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz