Usługa finansowa - strona 20

Centrum magazynowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

X Usługi finansowe X Wynajem opakowań transportowych X Czyszczenie i naprawa opakowań X...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

się wszelkimi usługami finansowymi (operacjami papierami wartościowymi) niezwiązanymi z działalnością depozytowo...

Rewolucja Przemysłowa

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2751

naukowych i wynalazczości. Potrzeba usług finansowych pociągnęła za sobą powstanie rozlicznych towarzystw...

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

-31.12.93r. Cele: - realizacja rynku wewnętrznego w szczególności w zakresie przepływów kapitałowych, usług...

Unia gospodarcza i walutowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

)  Wprowadzenie jednolitego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem swobody obrotu kapitałowego i świadczenia usług...