Wykład - teoretyczna konstrukcja miar podaży pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - teoretyczna konstrukcja miar podaży pieniądza - strona 1 Wykład - teoretyczna konstrukcja miar podaży pieniądza - strona 2 Wykład - teoretyczna konstrukcja miar podaży pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Teoretyczna konstrukcja miar podaży pieniądza
Agregat M0 - baza monetarna
Rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych
Rezerwy nadwyżkowe banków komercyjnych
Obieg pieniądza gotówkowego
Agregat M1 - baza monetarna + depozyty na żądanie w bankach komercyjnych
Agregat M2 - M1 + depozyty krótkoterminowe w bankach komercyjnych
Agregat M3 - M2 + depozyty średnio i długoterminowe w bankach komercyjnych
Agregat ogólnej płynności gospodarki L (M4) - M3 + papiery wartościowe i dokumenty handlowe
Rzeczowe formy pieniądza
PIENIĄDZ
Pieniądz towarowy
Towary powszechnego użytku (sół, skóry, bydło)
Pieniądz metalowy
ważony (w tym wyroby użytkowe)
odliczany
Pełnowartościowe monety
Pieniądz symboliczny (znak pieniądza)
Metalowy
Bilon
o pełnej mocy zwalniania z zobowiązań
o ograniczonej mocy zwalniania z zobowiązań - tzw. skarbowy
b) Monety
pełnowartościowe
niepełnowartościowe
Papierowy
banknot (bilet bankowy)
skarbowy pieniądz papierowy (bilet skarbowy)
Bezgotówkowy
emitowany przez banki komercyjne (depozyty)
emitowany przez bank centralny (tzw. rezerwowy)
SYSTEM BANKOWY obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.
ATRAKCYJNOŚC PROCESU KONSOLIDACYJNEGO
Przejęcie obsługi wybranych sektorów gospodarki
Przejęcie sieci placówek bankowych
Znaczne zmniejszenie własnych nakładów
Zwiększenie wartości rynkowej banków uczestniczących
DUŻE BANKI
Wzrost skali Większe możliwości Fuzje i przejmowanie
działalności wprowadzania innowacji innych banków
produktowych i technologicznych
Dywersyfikacja usług Większe możliwości eksploatacji Niższe koszty wejścia
na rynku na nowe rynki i
poszerzenia obszarów
działalności
Zmniejszenie ryzyka i
zwiększenie bezpieczeństwa
finansowego banku
Zwiększenie stabilności banku


(…)

… i zewnętrzne przyczyny upadłości banków na przykładzie 60 bankructw
PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE
I. Złe zarządzanie aktywami w tym: 50
straty spowodowane złą gospodarką kredytową, czyli złymi procedurami kredytowymi, zbytnim zaangażowaniem w kredytowanie spółek powiązanych oraz nieprzestrzeganiem norm kredytowych 30
koncentracja kredytów w słabych, niestabilnych sektorach gospodarki 13
bankructwa głównych…
…”, który może być uprawiany przez właścicieli banku (głównych akcjonariuszy), jego kierownictwo lub też klientów:
górny limit ograniczający w sposób stały kwotę gwarantowanego depozytu
udział własny” depozytariusza w wypadku niewypłacalności banku, tj. system w którym gwarantowana jest wypłata tylko części depozytu (np. 75%)
zmienna stawka składki płaconej przez banki gwarantowi depozytów uwzględniająca stopień ryzyka…
… systemu gwarantowania wkładów i równego traktowania instytucji kredytowych
Każde państwo ma obowiązek zapewnienia oficjalnego uznania na swoim terytorium jednego lub kilku systemów gwarantowania wkładów (Instytucja kredytowa nie będąca członkiem takiego systemu nie ma prawa przyjmowania wkładów).
Wkład to każde saldo kredytowe pochodzące z funduszów złożonych na koncie lub okresowych stanów wynikających z normalnych transakcji bankowych, które instytucja kredytowa musi zwrócić.
Przedmiotem systemu gwarantowania mogą być zarówno wkłady podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
Zasada zapewnienia szybkości i efektywności wypłat w ramach systemu gwarantowania
Niedostępność wkładu, to stan w którym należny i płatny nie został wypłacony przez instytucję kredytową zgodnie z warunkami prawnymi…
… oprocentowania kredytu stosuje się głównie stopy procentowe na daną walutę na podstawowych rynkach finansowych: EURIBOR - jest to stopa oprocentowania środków oferowanych na europejskim rynku międzybankowym;
LIBOR - jest to stopa oprocentowania środków w Londynie. Najczęściej stosowana jest w przypadku kredytów w funtach brytyjskich (GBP), bądź w dolarach amerykańskich.
ZASADY FUNKCJONOWANIA BANKÓW KOMERCYJNYCH…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz