Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie - strona 1 Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie - strona 2 Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO a działanie przedsiębiorstw na rynku europejskim Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w innej walucie; cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej
Co jest po stronie podaży a co jest po stronie popytu w walucie?
Strona podażowa: inwestycje portfelowe, inwestycje bezpośrednie podmiotów zagranicznych , wpływy dewizowe, transfery z zagranicy, kredyty i pożyczki które otrzymujemy z zagranicy, uruchomienie rezerw banku centralnego
Strona popytowa: wydatki na import towarów i usług , transfery za granicę, inwestycje wykonywane za granicą, zwiększenie rezerw banku centralnego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW, ang. International Monetary Fund, IMF) - międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.
Powołana 1-22 lipca 1944 roku, na United Nations Monetary and Financial Conference (konferencji w Bretton Woods, New Hampshire) w USA. Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w marcu 1947. Obecnie zrzesza 186 państw.
Przed wprowadzeniem EURO system kursowy krajów EWG oparty był na zasadach przyjęty przez między narodowy system walutowy MFW - 1944r. Bretton Woods. System ten ogólnie nazywany był jako system stałych kursów walutowych.
Przyjęte zasady to:
złoto było głównym środkiem rezerwowym i płatniczym, złoto było wymieniane na waluty po stałej cenie 35$ za jedną uncję trojańską, parytety wymienialnych walut narodowych zostały określone w złocie lub w dolarach amerykańskich wymienialnych na złoto
Kursy wymienialnych walut narodowych mogły się wahać wokół ustalonego kursu parytetowego tylko w wąskim przedziale wynoszącym +/- 1% , a banki centralne były zobowiązane do podejmowania działań interwencyjnych w wypadku zagrożenia danej waluty większymi wahaniami kursu niż przyjęta marża (+/- 1%).
Załamanie opisanych reguł systemu walutowego nastąpiło w sierpniu 1971r. Nastąpiło wtedy przejście od systemu stałych kurów walutowych do systemu kursów płynnych (elastycznych), tj. kursów kształtowanych rynkowo, czasami korygowanych przez interwencję władz monetarnych na rynkach walutowych. System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, bank nazywany także Rezerwą Federalną lub Fed (z ang. Federal Reserve

(…)

… decyzji o przejściu do trzeciego etapu
Etap 3
Czas trwania: 1 stycznia 1999 - 1 lipca 2002
Cele:
- Tworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
- Proces wdrażania euro
- Koordynacja polityk ekonomicznych
Kryteria konwergencji (zbieżności) określone przez traktat z Maastricht
Dotyczą one:
- stabilności cenowej - inflacja w roku poprzedzającym badanie…
… zostało wprowadzone w roku 1999, a do obrotu powszechnego w roku 2002. Plan Wernera, dokument opracowany w październiku 1970 pod przewodnictwem luksemburskiego premiera Wernera. Dotyczył on tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, zakładając trzy płaszczyzny realizacji - równocześnie miała być wprowadzana integracja w zakresie gospodarki i walut (kooperacja zakończona w perspektywie wprowadzeniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz