Urząd konsularny - strona 6

Zakres obowiązywania KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4221

polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeśli przepisy szczególne nie stanowią...

Ustawa o cudzoziemcach

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

, kierowników urzędów konsularnych wobec których nie stosuje się reżimu prawnego jakim poddani sa cudzoziemcy...

Planowanie finansowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

dyplomatycznych , urzędów konsularnych, misji zagranicznych, Środki transportu stanowiące zapasy mobilizacyjne...

PINOP 23b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne, - publiczne i niepubliczne jednostki...

Wolność zgromadzeń w aktach prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

. Jeżeli zgromadzenia organizowane są w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji...