Urząd konsularny - strona 5

Samoopodatkowanie mieszkańców.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

przedstawicielstw dyplomatycznego i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów...

Wykład - Rodzaje władzy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

. Terytorium przenosi się na statki lotnicze i wodne a także na urzędu konsularne i placówki dyplomatyczne...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

urzędów konsularnych wg KW (zgodnie z praktyką) → konsulaty generalne; kon­sulaty; wicekonsulaty i agencje...