Samoopodatkowanie mieszkańców.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samoopodatkowanie mieszkańców. - strona 1 Samoopodatkowanie mieszkańców. - strona 2

Fragment notatki:

SAMOOPODATKOWANIE MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy mogą sami nakładać na siebie podatek na jakiś określony cel. Odbywa się to w drodze referendum.
OPŁATA TARGOWA
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłatę targową uchwala rada gminy, a jej maksymalna wysokość może wynieść 612,81 zł rocznie.
OPŁATA MIEJSCOWA I UZDROWISKOWA
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
- w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
-w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
- za każdy dzień pobytu w miejscowościach.
Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach.
Opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznego i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)   od osób przebywających w szpitalach,
3)   od osób niewidomych i ich przewodników,
4)  od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Wysokość opłat miejscowej i uzdrowiskowej określa rada gminy, jednak nie mogą one przekroczyć:
Opłata miejscowa 1,72 zł dziennie,
Opłata uzdrowiskowa 3,42 zł dziennie.
Rada gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz