Opłaty lokalne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty lokalne - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Opłaty lokalne (opłata targowa, miejscowa i administracyjna). opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach którymi w rozumieniu przepisów o opłacie targowej są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Rada gminy ustala, w granicach określonych w trybie przewidzianym ustawą, stawki opłaty targowej. Pobrana za każdy dzień dokonywania sprzedaży przez inkasenta czyli podmiot prowadzący targowisko.
opłata miejscowa tzw. dodatek klimatyczny pobierana jest od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób we wspomnianych wyżej celach. Opłaty miejscowej nie pobiera się m. in. od członków personelu dyplomatycznego i konsularnego, od osób przebywających w szpitalach lub zakładach uzdrowiskowych oraz sanatoriach, od osób niewidomych i ich przewodników oraz od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Ustala wojewoda na wniosek RG w porozumieniu z ministrem właściwym ds. środowiska. Stawka nie może przekroczyć 1,60 dziennie a instytucje uzdrowiskowe 3,20. Pobierany przez inkasenta od osób przebywających dłużej niż dobę. Rada gminy ustala, w granicach określonych w trybie przewidzianym ustawą, stawki opłaty miejscowej. rada gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Niektóre czynności zwolnione np. .rozstrzyganie sporów w sąsiedztwie sołtysa. Rada gminy ustawa, w granicach określonych w trybie przewidzianym ustawą, stawki opłaty administracyjnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz