Urząd Zamówień Publicznych

Instytucje rynkowe. Przetargi.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Zamówień Publicznych. W załączonym pliku jest prawie wszystko ale nie idźcie na łatwiznę i dodajcie...

Test z finansów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Protest wniesiony przez dostawcę rozpatruje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wykonawca zamawiający...

Zamówienia publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1764

określonych polityki finansowej państwa. 3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: - centralny organ...

Niezależne organy regulacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

Urzędu Zamówień Publicznych → Prawo zamówień publicznych; przy jednoosobowych czasem organy kolegialne...

Ministerstwo- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

administracji rządowej, np. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów, Urząd zamówień publicznych, ZUS - organem...

Zamówienia publiczne - defiincja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

ogłoszenia: -ogłoszenia przekazywane są Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych...