Urząd Zamówień Publicznych - strona 2

Dyscyplina finansów publicznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Zamówień Publicznych. Postępowanie w sprawie wszczyna przewodniczący komisji na wniosek w/w podmiotów...

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

organ administracji państwowej podlegający prezesowi RM; Szef Służby Cywilnej; Prezes Urzędu Zamówień...

Zapytanie o cenę

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”. •2...

Przetarg ograniczony

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień...

Zamówienia publiczne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

do wystąpienia z pozwem o stwierdzenie nieważności umowy ma Prezes Urzędu Zamówień Publicznych • •legitymację...

Ustawa budżetowa na rok 2004

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych...

Fundusze UE - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1631

monitorujący, instytucje zarządzające, NIK, prezes urzędu zamówień publicznych, CBA, KE. Różnica...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Energetyki, Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Rządowe Centrum Studiów...

Fundusze Unijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

monitorujący, instytucje zarządzające, NIK, prezes urzędu zamówień publicznych, CBA, KE. Różnica...