Urząd Lotnictwa Cywilnego

note /search

Grupa A - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

statku powietrznego obowiązek udowodnienia szkody spoczywa na: Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 10...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

przewodniczący KRRiT); 6) przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Koncesji udziela...

Grupa C - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Lotnictwa Cywilnego wydaje certyfikat lotniczy w formie: Decyzji administracyjnej (art.21 ust.2 pkt 2...

Grupa D - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

- zgoda PUTK po opinii PUOKiK, a w kropce 3 jest odwrotnie) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje...

Powszechna ochrona roślin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

- dotyczy to m.in.: Przeszkody lotnicze (decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego), Rosnących na obszarach...

Transport lotniczy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1008

: ● krajowy-Urząd lotnictwa cywilnego 1) Rozporządzenie 2407 i 2408 (w roku 1992) Cała sfera regulacji rynku...