Powszechna ochrona roślin

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna ochrona roślin - strona 1 Powszechna ochrona roślin - strona 2

Fragment notatki:

Powszechna ochrona roślin * Powszechna ochrona drzew (krzewów)- zadaniem gminy jest zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień Niektóre zabiegi pielęgnacyjne- obejmują wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub kolidujących z obiektami budowlanymi (urządzeniami technicznymi), kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 20 lat utrzymywania korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat Zakaz Wypalania Zabronione jest wypalanie roślinności: Na łąkach Pastwiskach Rowach Nieużytkach Pasach przydrożnych Szlakach kolejowych W trzcinowiskach i szuwarach Zabronione jest również wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach. Usuwanie drzew i krzewów Usunięcie drzewa (krzewu) rosnącego na nieruchomości wymaga zezwolenia. Co do zasady wydaje je wojt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyjątkowo inny organ: Gdy nieruchomość w rejestrze zabytków - wojewódzki konserwator zabytków Nieruchomości będące własnością gminy - starosta Obszary objęte ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody- dyrektor parku lub regionalny dyrektor ochrony środowiska Zezwoleń udziela się wyłącznie na wniosek zawierający dane dotyczące m.in.: gatunku drzewa (krzewu), obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm (przy krzewie - wielkość zajmowanej powierzchni), przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo (krzew), terminu i przyczyny zamierzonego usunięcia, tytułu prawnego do nieruchomości Jeżeli władający nieruchomością = POSIADACZ= nie jest jej właścicielem, konieczna jest zgoda właściciela. Nakaz usunięcia drzewa- dotyczy to m.in.: Przeszkody lotnicze (decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego), Rosnących na obszarach bezpośrednio zagrożonego powodzią (decyzja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej), Takie, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także tworzą na torowiskach zaspy śnieżne (decyzja starosty). Usuwane ze stref ochronnych urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno- meteorologicznej lub hydrogeologicznej. Obowiązek uzyskania zezwolenia przewidzianego ustawą o ochronie przyrody nie dotyczą m.in. drzew (krzewów): w lasach, owocowych (poza nieruchomościami w rejestrze zabytków, w granicach PN lub rezerwatu przyrody), na plantacjach drzew (krzewów), których wiek nie przekracza 10 lat,

(…)

… lub hydrogeologicznej.
Obowiązek uzyskania zezwolenia przewidzianego ustawą o ochronie przyrody nie dotyczą m.in. drzew (krzewów):
w lasach,
owocowych (poza nieruchomościami w rejestrze zabytków, w granicach PN lub rezerwatu przyrody),
na plantacjach drzew (krzewów),
których wiek nie przekracza 10 lat,
usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych (zoologicznych),
usuwanych na niektórych innych podstawach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz