Pojęcie i cele koncesji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cele koncesji - strona 1 Pojęcie i cele koncesji - strona 2

Fragment notatki:

pojęcie koncesji, wymień na co jest udzielana, na jaki okres czasu, wymień organy koncesyjne. koncesja od strony materialnej - art. 46 ust. 3 - to zgoda państwa na wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.
Koncesję trzeba uzyskać, gdy przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą w tych dziedzinach. koncesja od strony formalnej - jest to decyzja administracyjna. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych (udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa w zależności od sytuacji);
2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji);
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki);
4) ochrony osób i mienia (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji);
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (udziela przewodniczący KRRiT);
6) przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Wymień rodzaje działalności gospodarczej objęte koncesją i organy udzielające koncesję. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych (udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa w zależności od sytuacji);
2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji);
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki);
4) ochrony osób i mienia (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz