Koncesje charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncesje charakterystyka - strona 1 Koncesje charakterystyka - strona 2 Koncesje charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


Koncesje Reglamentacja . Koncesje - Uwagi ogólne - „(…) proces ograniczania swobody gospodarczej określa się najczęściej mianem reglamentacji działalności gospodarczej (…) Oznacza ona bowiem działalność państwa w obszarze gospodarki, której istotą jest ograniczenie swobody zachowań przedsiębiorców. Reglamentacja polega zatem na ustanawianiu przez państwo warunków, w formie nakazów i zakazów, od których spełnienia przez podmioty gospodarcze uzależniona jest możliwość realizacji ich publicznych praw podmiotowych. (…) Reglamentacja stanowi specyficzny rodzaj działalności państwa polegający na stosowaniu zespołu środków prawnych charakterze imperatywnym i mający na celu stworzenie konkretnych warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu organizowania stosunków gospodarczych. (…) ochronie podlegają takie dobra, jak 1) interesy zewnętrzne (polityczne) państwa, 2) prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 3) wyczerpywalne zasoby naturalne kraju, 4) interesy konsumentów, 5) interesy gospodarcze państwa, 6) wolna konkurencja. Katalog dóbr podlegających ochronie przez działania reglamentacyjne ulega zmianie wraz ze zmianą ustroju, który wyznacza różne typy zachowań państwa wobec gospodarki.” (C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 186 - 187).
- Koncesja (łac. concessio) stanowi jeden z przejawów prawnej reglamentacji działalności gospodarczej, polegającej na wyrażeniu przez właściwy organ administracji publicznej zgodny na podjęcie i wykonywanie, w określonej dziedzinie, działalności gospodarczej zakresie i na warunkach określonych w koncesji i odrębnych przepisach prawnych (za: K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 247). „(…) obecnie pojęcie koncesji należy rezerwować dla aktu: (1) wyrażania przez państwo (właściwy jego organ) zgody na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa, (2) przez niepaństwowe podmioty gospodarcze, (3) na podstawie ustawowych przepisów prawnych określających warunki i tryb koncesjonowania, (4) ustalającego prawo do podjęcia i prowadzenia tej działalności nie tylko według zasad określonych w prawie obowiązującym, lecz także na warunkach ustalonych w koncesji, (5) wydawanego wyłącznie na wniosek zainteresowanego, (6) z zapewnieniem ochrony prawnej koncesji.” (C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 196). - Koncesja jest najdalej idącą formą reglamentacji. Wprowadzenie koncesji jest zatem ostatecznością, którą można zastosować wówczas, gdy środki "łagodniejsze" nie będą wystarczające (zob. szerzej np. C. Kosikowski, Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996; M. Szydło, Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, PiP 2004, z. 1; E.K. Czech, Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa, PPH 2006, nr 5). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz