Przedsiębiorczość i innowacje

note /search

Koncesje charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2569

Koncesje Reglamentacja . Koncesje - Uwagi ogólne - „(…) proces ograniczania swobody gospodarczej określa się najczęściej mianem reglamentacji działalności gospodarczej (…) Oznacza ona bowiem działalność państwa w obszarze gospodarki, której istotą jest ograniczenie swobody zachowań przedsiębiorcó...

Charakterystyka przedsiębiorcy- podejście kompleksowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2590

Alicja Mączka Charakterystyka przedsiębiorcy - podejście kompleksowe Charakterystykę przedsiębiorcy w ujęciu integracyjnym, pragnę zacząć od opisu cech biograficznych tej postaci. Charakteryzowana osoba to mężczyzna w wieku 45 lat, który posiada wykształcenie wyższe. Ciekawym elementem w jego bi...

DEFINICJE PRZEDSIĘBIORCY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1687

Przedsiębiorca (Mark Casson) - osoba, która pełni wyspecjalizowaną rolę - podejmuje podstawowe decyzje o koordynacji rzadkich zasobów. Przedsiębiorca (R.Cantillon) - działa w handlu; kupuje towar po cenie niższej, sprzedaje po wyższej, ale niepewnej. Przywraca równowagę rynkową (przewozi towary ...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

Pojęcie przedsiębiorcy - a rt. 4 u .s.d.g. Treść Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsi...

Warunki stosowania koncepcji przedsiębiorczości wewnętrznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Warunki stosowania koncepcji przedsiębiorczości wewnętrznej Podstawowym warunkiem skuteczności koncepcji realizowanych w instytucjach są: - kreowanie klimatu i przedsiębiorczej kultury organizacji, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości wśród kierownictwa; - tworzenie innowacyjnych struktur ...

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i KRS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis do rejestru. Zasad y ogóln e - Art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wg brzmienia obowiązującego od 31 marca 2009 r.): 1.Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożen ia wniosku o wpis do ewidencji działalnoś...