Transport lotniczy - ekonomika transportu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport lotniczy - ekonomika transportu  - strona 1 Transport lotniczy - ekonomika transportu  - strona 2 Transport lotniczy - ekonomika transportu  - strona 3

Fragment notatki:

Transport lotniczy Aspekt przewoźnika –linie lotnicze, dostęp do pracy przewoźnika itd. Drugi aspekt- dostęp do portów lotniczych IATA-  org. Międzynarodowa, członkowie różnych krajów, siedziba w Montrealu, funkcjonowanie transportu  lotniczego w skali globalnej ICAO - org. Międzynarodowa, zrzesza przewoźników, którzy mają wpływ na funkcjonowanie tego systemu JAA - wspólna władza lotnicza, określa standardy dopuszczających statki lotnicze, określ. JARy (podst. normy  tech. technologiczne) JAR-  obowiązują każdego przewoźnika, podstawowe normy techniczno technologiczne. Aprobuje je ICAO i  IATA EUROCONTROL - europejska agencja, kontroluje standardy bezpieczeństwa na płaszczyźnie europejskiej i  sprawdza. NA gruncie amerykańskim odpowiednikiem jest FAA FAA - federalne władze lotnicze ( Federal Ariation Authority ),które w ramach podpisów z innymi krajami i  badają spełnienie standardów amerykańskich i innych krajów. Amerykańską przestrzeń powietrzną stanowi  40% światowej. Mogą wyeliminować kogoś jako potencjalnego konkurenta EASA- European Arivation Sofety Agency. Ujednolicone standardy bezpieczeństwa ●  regulatorem wyniku od 2003r, jest w Polsce Urzad Transportu Lotniczego, określa poziom cen lotnisk dla  lotnisk i innych ●  Agencja Ruchu Lotniczego w stosunkach Państwowego Przedsiębiorstwa. Porty lotnicze PPPL dla tr.  cywilnego ●  PPL –zarząd bezpośrednio wybranymi lotniskami lub jest współudziałowcem lotnisk...... Dostęp do zawodu przewoźnika: ●  krajowy-Urząd lotnictwa cywilnego 1) Rozporządzenie 2407 i 2408 (w roku 1992) Cała sfera regulacji rynku oparta jest na rozporządzeniach. 1986-1992- okres stopniowej liberyzacji do rynku, dostęp, standardy, normy 5 swobód lotniczych 1) reguluje warunki, zasady udzielania licencji dla przewoźników lotniczych. Jeżeli państwo nadało licencje to w każdym innym państwie członkowskim była uznawana 2) Dostępność do rynku przewozów lotniczych krajów członkowskich (ustalenie zasad do dostępności..) Transport morski i lotniczy zostały najwcześniej zliberalizowane. Wspólna europejska przestrzeń lotnicza -1.04.1997- układ międzynarodowy +kabotaż -Poza UE ,kraje członkowskie maja zawartą umowę z USA o przewozach -UE chce bezpośrednio przejść na układ z USA o otwartości nieba z USA 1) Umowa o otwartym niebie europejskim  (wszystkie kraje powinny stworzyć otwartą przestrzeń) CEAA - wspólna europejska przestrzeń lotnicza reguluje zasady dostępu do portów i przestrzeni lotniczej  krajów członkowskich UE+ kraje negocjujące członkowstwo + kraje EFTA (Ziflensztajn, Norwegia, Islandia- wspólny obszar europ., wspólna gosp.)

(…)

… kolejowych, *4100 km sieci dróg wodnych śródlądowych, *40 portów
lotniczych, *20 portów morskich, *58 portów rzecznych, *86 terminali transp kombinowanego. Łączny koszt
to 92 mld € bez określ zakończenia tego projektu. Sieć TINA w Polsce – do ukł. Sieci zaliczono: *5500 km
sieci kolejowej, *4700 km sieci drogowej, *1200 km dróg śródlądowych wodnych, *8portów lotniczych,
*16portów rzecznych, *4 porty morskie
… prywaty; W. Brytania, Portugalia, Hiszpania)
UE (15)  TEN-T W 1994 kraje te podjęły inicjatywę budowy drogi transportowej TEN-T o znaczeniu
transeuropejskim. W wyniku tych działań w 1996 r zapadła Dec 1692/96-14 Rozpoczęto budowę TEN-T. UE
dofinansowuje nie więcej niż 10%. Dec 1346/2001r  dołączono ok. 30 portów morskich i portów
rzecznych Dec 884/2004r (kwiecień)  kolejna lista, która mieści niezrealizowane projekty TEN-T. Teraz liczy
29 projektów a w tym autostrady morskie. Z chwilą akcesji kr objętych TEN-T. TERFN – specjalna sieć
kolejowa przewozów towarowych.
Charakterystyka korytarzy paneuropejskich (9 - 4 przebiegają przez obszar morski): 1.Talin – Ryga – Kowno
– Wa-wa (sieć kol. Odrębna E, drogowa) 1a) Ryga – Kaliningrad – Gdańsk. 2.Berlin – Wa-wa – Mińsk –
Moskwa – Niżne Nowgorod (autostrada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz