Uchodźca - strona 17

Pracownik-definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

jeżeli : posiada status uchodźcy, udzielono mu ochrony uzupełniającej, posiada zezwolenie na osiedlenie, posiada...

Instutucja non-profit - projekt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Lechicka-Kostuch
 • Marketing instytucji non-profilt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

potrzebującym, szczególnie takim grupom społecznym jak kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne, uchodźcy, osoby...

Zakres działania ministra

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

. Uchodźców URZĘDY CENTRALNE Tworzone w oparciu o uchwały RM Kierownicy powoływani przez premiera, choć...

Genealogia traumy kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

etnicznie i kulturowo, a więc imigrantami, uchodźcami, robotnikami sezonowymi. Do drugiej kategorii zaliczyć...

Globalny nastolatek - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1624

nie jest obcy czemuś fundamentalnemu dla natury ludzkiej. Uchodźca żywi przynajmniej Część I. Teorie wychowania...

Rola i zadania służb społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

, które żyją w szczególnie trudnych warunkach. Opiekują się dziećmi uchodźców, Romów i koczowników. Pracują...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

, Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców. [NIE] 2. Ratyfikacja przez RP Europejskiej Konwencji Praw Człowieka...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 i Konwencją w sprawie Statusu Uchodźców z dnia 28 lipca 1951...