Rola i zadania służb społecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i zadania służb społecznych - strona 1 Rola i zadania służb społecznych - strona 2 Rola i zadania służb społecznych - strona 3

Fragment notatki:

Pyt. 20. rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie perspektywa europejska. Organizacje europejskie, które działają na rzecz dzieci, koncentrują się głównie na wywieraniu wpływu na instytucje UE i prowadzeniu działalności informacyjnej. W mniejszym stopniu zajmują się wdrażaniem projektów dotyczących bezpośrednio dzieci. Z kolei stowarzyszenia w Polsce dużą rolę przywiązują do pracy z najmłodszymi. Wiele z nich pomaga dzieciom niepełnosprawnym, ciężko chorym i nieszczęśliwym. Tym z rodzin patologicznych, pokazuje się świat przyjazny, bez przemocy, a osieroconym - daje ciepły, rodzinny dom. Polskie organizacje nie zapominają także o dzieciach wybitnie uzdolnionych, które - jedynie dzięki specjalnym stypendiom - mogą w pełni rozwinąć swoje talenty. Organizacje w Unii Europejskiej Europejska Sieć na Rzecz Dziec i Jest to koalicja organizacji, które prowadzą wspólną kampanię na rzecz dzieci. Za cel stawia sobie wypracowanie europejskiej strategii działania na rzecz najmłodszych oraz spowodowanie, by sprawy dzieci znalazły swoje miejsce w legislacji i programach Unii Europejskiej. Dotychczas na swym koncie ma zorganizowanie seminarium - Dzieci a Wspólny Rynek, - konferencji - Dzieci jako obywatele europejscy, oraz Forum Dzieci, w którym wzięli udział najmłodsi obywatele Europy. Obecnie prowadzi kampanię „Dzieci są także obywatelami Europy”. Międzynarodowe Porozumienie "Ratujmy Dzieci „ Ruch w ramach tzw. grupy europejskiej skupia organizacje „Save the Children” z krajów UE i spoza niej. Członkowie organizacji należących do Porozumienia pracują z dziećmi, które żyją w szczególnie trudnych warunkach. Opiekują się dziećmi uchodźców, Romów i koczowników. Pracują też z najmłodszymi, których rodzice przebywają w więzieniu. Porozumienie utrzymuje stałe kontakty z instytucjami europejskimi i prowadzi lobbying na rzecz praw dziecka w europejskiej polityce socjalnej. Angażuje się w europejskie programy przeciwdziałające seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Europejskie Forum na Rzecz Dzieci Organizacja prowadzi działalność na rzecz dobra dzieci. W instytucjach europejskich podejmuje zagadnienia dotyczące najmłodszych. Stara się wywierać wpływ na kształtowanie aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących dzieci w Europie. Prowadzi przegląd różnych kierunków polityki europejskiej dotyczącej dzieci (dzieci a Internet, Dzieci a reklama, a także Równe szanse a opieka nad dzieckiem). Forum prowadzi badania na temat wdrożenia Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych w krajach UE Organizacja przygotowuje międzynarodowe spotkania poświęcone problemom dzieci. Forum było organizatorem konferencji Prawa dziecka w Europie. Dorastanie w Europie , prawo do integracji oraz seminarium Krok po kroku strategie jutra na rzecz dobra dziecka.

(…)

…. Ważnym elementem działalności fundacji są spotkania integracyjne. Przy fundacji działa klub terapeutyczny "Świat przyjazny dziecku", który zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami zachowania oraz znajdujących się w kryzysie rodzinnym. W ramach swej działalności klub realizuje m.in. programy przeciwalkoholowe "Bezpieczna młodość" dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie i problemowych, i "Drogą…
… ponad cztery tysiące zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i towarzystw, których praca polega na niesieniu pomocy najmłodszym w trudnych chwilach życia. Jedną z najstarszych organizacji działającym na tym polu jest, założone w 1919 roku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Początkowo prowadziło działalność na rzecz sierot społecznych po I wojnie światowej. Z upływem lat coraz więcej uwagi Towarzystwo zaczęło…
… Narodów Zjednoczonych w Sprawach Dzieci. Zapobieganie sieroctwu społecznemu postawił sobie za cel Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Stara się zapewnić każdemu potrzebującemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym. Gdy jest to środowisko naturalne - pomaga rodzinie biologicznej, zaś w przypadku rodziny zastępczej - zajmuje się przygotowaniem rodziny adopcyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz