Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ - strona 1 Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ - strona 2 Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ - strona 3

Fragment notatki:

Temat: ONZ 1 I 1942 - Deklaracja Narodów Zjednoczonych [50 na 69 państw];
Obecnie 3 razy więcej - prawie wszystkie istniejące państwa; reguły współistnienia i współdziałania Wielkich mocarstw (chęć uniknięcia błędów Ligi Narodów). Przyjęcie norm Karty NZ jako mających pierwszeństwo - umocowanie pozycji ONZ. 4 cele:
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
rozwój przyjaznych stosunków między państwami (samostanowienie i równouprawnienie);
wspólne rozwiązywanie problemów międzynarodowych;
bycie światowym ośrodkiem uzgodnienia działań w imię wspólnych celów
7 zasad art. 2 Karty NZ.
ONZ - struktura wieloczłonowa, asymetryczna - jeden z organów ma większe kompetencje niż cała organizacja [Rada Bezpieczeństwa; do 1965 roku - 10 członków, obecnie 15]; RGS - obecnie większa ilość członków.
Od lat `40-tych ONZ zaczął zajmować się sprawami bezpieczeństwa i pokoju = rezolucje RB i organizowanie specjalnych działań - operacje utrzymania pokoju [od 1948 wojna izralesko-arabska]; 600 tysięcy ludzi zaangażowanych w operacje
1993 - najwięcej 10 tysięcy osób pod flagą ONZ
1958 - z inicjatywy Egiptu uchwalono specjalny status sił pokojowych; 1990 - innowacje w tym statusie.
Osiągnięcia funkcjonowania:
stworzenie globalnego forum kojarzenia interesów narodowych i znajdowania kompromisów;
duży wkład w dekolonizację świata (poparcie NZ);
wiodąca rola organizacji w promocji praw człowieka i prawa międzynarodowego;
podjęcie rozwiązania spraw uchodźców (od palestyńskich)
ułatwienie transnarodowych procesów humanitarnych - wymiana dóbr kulturalnych;
porozumienia rozbrojeniowe o charakterze globalnym;
upowszechnienie myślenia o ładzie ekologicznym w skali narodowej i międzynarodowej.
Słabości funkcjonowania:
rosnący biurokratyzm opóźniający i osłabiający działania merytoryczne;
nieumiejętność pełnego kontrolowania wydarzeń (nie stała się ośrodkiem dyrygowania wydarzeniami);
rosnące koszty utrzymania organizacji, kłopoty finansowe (zaległości składkowe państw najbogatszych); kilkadziesiąt departamentów;
niezdolność do utworzenia własnych sił zbrojnych; art. 43 i 47 - nie utworzono ze względu na rywalizację USA i ZSRR; kwestie dowodzenia i finansowania; brak instrumentów reagowania na sytuację międzynarodową;
malejąca rola ONZ w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego; kompromitująca postawa w latach `90-tych;
nierównomierna postawa dotycząca słabszych i silniejszych wobec wymuszania pokoju, np. Izrael (wsparcie USA);
erozja autorytetu ONZ w przypadku wymuszania pokoju; co raz mniej się do tego nadaje - brak sił wojskowych;


(…)

…, technologii, osiągnięć nauki i techniki;
polityczno-wojskowe - cenione w czasie konfliktów, rywalizacji; obecnie mniejsza rola, ale ciągle wyścig zbrojeń, oferty zakupów broni; misje pokojowe ONZ;
dyplomatyczno-instytucjonalne - służba dyplomatyczna; organy wewnętrzne i zagraniczne MSZ; instytucje pomagające tej służbie;
osobowościowe - osobowości decydentów, dyplomatów, uczestników obrotu międzynarodowego…
… uruchomienia art. 43-47 - skuteczny instrument; „tolerowanie specyfik wewnętrznych różnych państw domesty competition” - elastyczność, nowa interpretacja;
tradycja, tożsamość narodowa Rozciągliwe kategorie zagrożeń, procesy globalne i współzależne - ONZ powinna je rozpatrywać i analizować; musi się odwoływać do praktyki tradycyjnej dyplomacji, gdyż konferencyjna jest nie wystarczająca w zróżnicowanym świecie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz