Tytuł zawodowy - strona 6

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów...

Dokumentacja pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

) (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 7. Wykształcenie uzupełniające...

Suplement do dyplomu - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

: wpisuje dziekanat Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1): inżynier Kierunek studiów...

Zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

wyrazów, j) imię i nazwisko adresata może być poprzedzone zwrotem grzecznościowym, tytułami zawodowymi...

Wykład - Mobilność zawodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

dokonują kuratoria oświaty, a nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych w szkołach wyższych...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

; tytuł zawodowy adwokat podl ochr prawnej; art. 1ust 1-adwok pow jest do udz pomocy pr, współdz w ochr pr...