Tytuł zawodowy - strona 5

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

); w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, studia II stopnia trwają 2 lata...

Zarzadzanie nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1491

oraz używania tytułu zawodowego „zarządca nieruchomości”. Tytuł zawodowy „zarządca nieruchomości” podlega...

Autorytet - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

piastującej określone stanowisko Znamiona autorytetu formalnego wg. Torringtona: Tytuł zawodowy - wyznacza...

Ciekawe opracowanie - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1883

się świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplomem uzyskania tytułu...

System ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2233

, ale czynności bądź na rzecz klienta podejmują na jego wyraźne życzenie. Tytuł zawodowy "adwokat" podlega...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) jest obywatelem polskim; 3) korzysta z pełni...

Wojewoda a administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 861

polskie - posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny - posiada 3-letni staż pracy w zakresie...

Samorząd województwa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

osoba, która: 1. Posiada obywatelstwo polskie, 2. Posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny...