autorytet - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
autorytet - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

XII . Autorytet przełożonego Rodzaje autorytetu:
ogólnospołeczny - oparty na normach i systemach wartości powszechnych
instytucjonalny - polega na podporządkowaniu się zasadom i prawom instytucji
grupowy - czyli akceptacja i konformizm wobec grupy
jednostkowy - oparty na zachowaniu i działaniu innych osób
Pani K. podaje szereg definicji autorytetu, przytoczę więc kilka z nich:
R.Michels (1930) - autorytet są to zdolność wywierania przez jednostkę przewagi wobec grupy
R.Biersted (1964) - generalnie to samo co Michels, tylko „zdolności” na „relacje między osobą a grupą”
Fromm - autorytet jest to cecha, która wynika z relacji między dwoma podmiotami, z których jeden uznaje lub jest zmuszony uznać wyższość, przewagę drugiego. Wyróżnia: autorytet racjonalny - wynika z obiektywnych przesłanek; autorytet oparty na zakazie (formalny )
Szacki - autorytet jest to cecha, relacja lub zjawisko społeczne i zależy od aktywności i cech człowieka w określonym środowisku. Oznacza funkcje jednostki wobec innych ludzi. Autorytet formalny i nieformalny
Autorytet formalny - wynika z funkcji lub pozycji w strukturze społecznej i najczęściej nie jest związany z cechami osoby piastującej określone stanowisko
Znamiona autorytetu formalnego wg. Torringtona:
Tytuł zawodowy - wyznacza pozycję w hierarchii, dotyczy pełnionej funkcji
Pozycja w hierarchii służbowej, mierzona położeniem na drabinie stanowisk
Autoryzacja pomysłów pracowniczych - osoba z dużym autorytetem podpisuje się jako ostatnia na projektach, najczęściej pod słowem „zatwierdził”, po dwóch kolejnych podpisach „sporządził” i „akceptował”
Otrzymywanie raportów od podwładnych
Przewodnictwo w naradach i zebraniach, ocenianie
Oraz wiele innych zależnych od specyfiki stanowiska i organizacji, np. wartości materialne - dom, samochód, telefon służbowy; symboliczne - korona, mundur, toga; moralne - np. spowiednik decyduje o tym co jest dobre a co złe.
Człowiek może być samo nośnikiem autorytetu lub może być przedstawicielem instytucji cieszącej się dużym autorytetem.
Socjologowie wyróżniają: autorytet specjalistyczny i moralistyczny, wyrażający wartości obowiązujące w danej grupie i rozstrzygający o tym co jest a co złe.
Inny podział:
- charyzmatyczny - odznacza się orzekaniem o prawdzie i fałszu twierdzeń i ich znaczenia dla praktyki
- supremacyjny - orzeka o obrazie świata, strategiach działania i słuszności wyboru w kontekście obowiązującego prawa
Klasyfikacja autorytetu wg. pełnionej funkcji:
Przewodnika - nauczyciel, mistrz, trener


(…)

… się ludzi o dużej wewnętrznej motywacji zadaniowej i osiągnięć, ale nie mogą popadać w skrajność (zbyt silna motywacja powoduje zachowania destrukcyjne)
b. kondycja psychofizyczna - sprawność fizyczna podnosi pewność siebie, rozładowuje stres dzięki czemu jesteśmy pogodniejsi, opanowani i życzliwsi. Ponad to osoby atrakcyjne fizycznie są postrzegane jako lepsze, sympatyczniejsze, milsze itp. osoby o odpychającym wyrazie twarzy, nie dbające o siebie itp. nie cieszą się sympatią. Osoby neurotyczne, słabe i mające problemy osobowościowe nie cieszą się dużym autorytetem. Inne pożądane cechy to pogoda ducha, empatia, poczucie humoru.
c. powołanie/ charyzma
d. zdolność przekonywania - osoba będąca autorytetem musi wyróżniać się szczególnymi zdolnościami przekonywania, gdyż informacje, emocje i sprawność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz