Typ idealny - strona 11

Pedagogika - samokształcenie

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Pedagogika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4606

ZAMKNIĘTOŚĆ TYPY IDEALNE Wszystko jest zfuzjowane - wszystko nachodzi na siebie Jak przewaga otwartych...

Zaburzenia osobowości

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Psychologia zaburzeń zachowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 931

najbardziej typowych objawów i cech, określają „typ idealny”. Zaburzenia osobowości ze sobą współwystępują...

Zasada gospodarczości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

wyróżniamy w historii gospodarczej 2 typy idealne: 1/ gospodarka naturalna (zamknięte gospodarstwo domowe...

Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie postępu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

wszystkich powyższych cech. Między biegunami tych dwóch typów idealnych ‐ społeczeństwa aktywnego i pasywnego ‐ mieszczą...