Typ idealny - strona 12

Wykład - Samotny tłum

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

innych. Są to ludzie i społeczeństwa „zewnątrzsterowne” np. USA. - w taki sposób zarysowuje 3 typy idealne...

Wykład - Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1176

zachowaniem. Łączy się też z koncepcją typu idealnego, który tworzy się przez jednostronne wzmocnienia...

Zdania analityczne i syntetyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2856

obserwacji. /np. proton, elektron, kwark, indukcja magnetyczna, siła na gruncie mechaniki newtonowskiej, typy...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3759

subiektywnych znaczeń jakie ludzie nadają swojemu działaniu. Nadto wprowadzi pojęcie typu idealnego i nauki...

Gry decyzyjne

 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5656

(za wszelką cenę chcą zrealizować program, nie zważają na poparcie wyborcze) UWAGA! Są to typy idealne...

Mudyń

 • dr Anna Stach-Borejko
 • Metodologia badań I
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1435

między stopniem realności a wartościami Mudyń skonstruował narzędzie opierając się na koncepcji typów idealnych E...

Prekursorzy zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

organizacji Model instytucji biurokratycznej = weberoski model biurokracji Jest typem idealnym...