Socjologia - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - pytania i odpowiedzi - strona 1 Socjologia - pytania i odpowiedzi - strona 2 Socjologia - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie pytań na egzamin z przedmiotu socjologia. 19-stronicowa notatka w formacie doc. Wśród omawianych zagadnień można wymienić: źródła myśli socjologicznej, wpływ czynników demograficznych na życie społeczne, co to jest grupa społeczna, przednaukowy etap rozwoju refleksji społecznej, determinizm geograficzny, ośrodki skupienia grupy społecznej, naukowy etap rozwoju refleksji społecznej, posybilizm geograficzny, wzór fizyczny członka grupy społecznej, teoria T.H.Buckle, wzór moralny członka grupy społecznej, główne czynniki geograficzne kształtujące życie społeczeństw, cele i zadania grupy jako podstawa trwania grupy, idea państwa idealnego Platona, główne czynniki demograficzne kształtujące życie społeczne, czynniki ekonomiczne determinujące życie społeczne, struktura grupy, zagrożenie dla ładu Państwa wg Platona, definicja kultury, makrostruktura, człowiek jest istotą społeczną, socjologiczna definicja kultury, arystotelesowski podział społeczeństwa na klasy, różnica między kulturą a cywilizacją, klasy społeczne. Ponadto w notatce: grupy pierwotne, koncepcja społeczeństwa św. Augustyna, cechy kultury, kompleks kulturowy, makiawelizm, Charles Cooley, A.F. Modrzewski, kultura masowa, wkład Augusta Comte?a w powstanie i rozwój socjologii, wkład Emila Durkheima do rozwoju socjologii, ekskluzywne grupy społeczne, działanie czynników demograficznych na życie społeczne, cechy biurokracji wg Maxa Webera, związek między położeniem geograficznym państwa a panującym w nim ustrojem politycznym, komponenty więzi społecznej,hierarchiczny układ stanowisk w organizacji biurokratycznej, styczność społeczna. Kolejne tematy poruszane w notatce z socjologii: w jaki sposób krąg społeczny przekształca się w grupę społeczną, dobór jednostek do stanowisk w instytucji biurokratycznej na podstawie kompetencji, publiczność, dorobek polskiej socjologii okresu międzywojennego, stosunki społeczne, zbiegowisko, publiczność zebrana, termin instytucja społeczna, kontrola społeczna jako składnik więzi społecznej, rodzaje tłumów, homogenizacja w odniesieniu do kultury masowej, działanie tłumu linczującego, typy sankcji społecznych stosowanych w praktyce życia zbiorowego, zbiór społeczny.

1.1) Proszę wymienić źródła myśli społecznej. Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w. Już w społeczeństwach pierwotnych znajdujemy myśli i uogólnienia dotyczące sytuacji wynikających ze zbiorowego współżycia. Są to reguły, nakazy i zakazy o charakterze magiczno-religijnym, ustalające wzory postępowania członków zbiorowości wobec siebie, własnej grupy jako całości, wobec innych gromad; przysłowia, maksymy i wskazania mędrców, w których uogólnione zostało doświadczenie długich okresów istnienia zbiorowości. Rozwój mieszczaństwa daje myśli nowe, potężne impulsy. Pojawiają się od XVIw. coraz liczniejsze dzieła poświęcone zagadnieniom państwa, prawa, polityki, gospodarki. Dwa następne stulecia przynoszą rozwój dziedzin pokrewnych, jak filozofia historii, ekonomia, nowy rodzaj histografii, a zagadnienia państwa stają się przedmiotem systematycznie uprawnianej dziedziny nauki. M.S. powstaje w historycznych sytuacjach społeczno-ustrojowych i w swej treści jest przez nie w jakiś sposób wyznaczona. 1.2)Jaki jest wpływ czynników demograficznych na życie społeczne. Do czynników demograficznych zaliczamy : gęstość zaludnienia , płeć, wiek , płodność , przyrost naturalny , przeciętne trwanie życia ludzkiego i zd

(…)

…, czyli oznaczającą faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy, z którą jest on związany subiektywnie i obiektywnie. 2) ideologiczną gdy spełnione są jedynie niektóre kryteria przynależności subiektywnej takie jak często spotykane w stowarzyszeniach (grupach formalnych) honorowe członkostwo pod warunkiem że przynależności tej nie towarzyszy rzeczywisty udział danego członka w funkcjonowaniu tego stowarzyszenia…

13.3. Jak można scharakteryzować grupy wtórne. Grupy wtórne charakteryzuje więź bazująca na interesach i wynikająca przede wszystkim ze styczności rzeczowych. Więzy formalne.
14.1. Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Augustyna. Teoretyczną podstawą socjologicznej koncepcji społeczeństwa były wartości, które podzielił na doczesne i nadprzyrodzone. Wyznawcy jednych i drugich…
…, polegająca na wykorzystywaniu wiedzy socjotechnicznej oraz znajomości praw i zależności rządzących funkcjonowaniem jednostek oraz grup społecznych w określonych warunkach i sytuacjach, zakładająca z reguły kłamstwa, podstępu, zdrady, oszustwa oraz odrzucenie wszelkich skrupułów moralnych na drodze do osiągnięcia jakiegoś zamierzonego celu.
16.2)Jaki jest wpływ wzorów kulturowych na zachowanie człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz