Mudyń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mudyń - strona 1 Mudyń - strona 2 Mudyń - strona 3

Fragment notatki:

Stach-Borejko. Notatka składa się z 6 stron.
Dr Krzysztof Mudyń „ W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych” Rozdział VI ZAŁOŻENIA, KONSTRUKCJA I WŁASCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE METODY „RN-2002”
streszczenie made by kasia w-k Ciężko streścić ten tekst bo jest to w zasadzie omówienie metody Mudynia więc z jednej strony nic konkretnego, z drugiej- jeśli już, to nie da się wiele opuścić. Streszczenie przydatne moim zdaniem dla osób które nie były obecne na ćwiczeniach, bo nie wnoszą raczej żadnej dodatkowej wiedzy do tej zdobytej na ćwiczeni ach Uzyskane przez Mudynia wyniki wcześniejszych badań z 1989 roku pokazały, że osoby badane są w stanie oceniać stopień realności różnych obiektów. Wyniki te sugerują zarazem, że przejawiane przez badanych orientacje ontologiczne mogą okazać się niejako stałą dyspozycją osobowościową, skorelowaną z innymi istotnymi wymiarami funkcjonowania psychicznego jednostki, a zwłaszcza z jej hierarchią wartości. Chcąc wykorzystać zależność między stopniem realności a wartościami Mudyń skonstruował narzędzie opierając się na koncepcji typów idealnych E. Sprangera (1930) i wyróżnionych przez niego sześciu rodzajach dominujących wartości, tj. teoretycznych, ekonomicznych, estetycznych, społecznych, politycznych i religijnych. Konstruowana metoda ewoluowała - - jej pierwsza wersja („Słowa i Rzeczywistość”; SRZ) powstała w 1997 roku.
Odwoływała się do skali ocen (od zera do 100 punktów) podobnie jak w przypadku prototypowej metody Sir. Uznano jednak, że w ten sposób stawia się osoby badane przed dość trudnym, choć wykonalnym zadaniem. - druga wersja („Rzeczywiste-Nierzeczywiste”; RN) w roku 2000, Zmieniono sposób konstrukcji metody. Zadanie osób badanych polegało teraz na wybieraniu spośród proponowanych zestawów pojęć, tego „obiektu”, który wydaje się najbardziej rzeczywisty.
- kolejna i zarazem ostatnia z tego cyklu, w roku 2002. Teraz będzie przedstawiana tylko ostatnia wersji metody, tj. „RN-2002” - wcześniejsze wersje, choć zasadniczo opierały się na tych samych założeniach, mają obecnie wartość głównie historyczną, gdyż nie posiadały zadawalających właściwości psychometrycznych. Założenia i sposób konstrukcji metody RN-2002 Narzędzie „RN-2002” jest metodą projekcyjną , przeznaczoną do badania „preferowanych” przez jednostkę orientacji ontologicznych w sposób pośredni. Opiera się na dwóch zasadniczych założeniach. 1) Jeśli coś jest dla jednostki ważne, to będzie też uznawane przez nią za bardziej rzeczywiste w porównaniu z tym, co jest dla niej mniej ważne lub wręcz obojętne.

(…)

…. Tym razem, badanie zostało przeprowadzone na 104 osobach (78 kobiet 26 mężczyzn), studentach pierwszego roku psychologii stosowanej, studiujących w trybie dziennym (46 osób) lub wieczorowym (58 osób). Badania zostały przeprowadzone wiosną 2002 roku. Odstęp czasu pomiędzy I a II pomiarem wynosił 10 tygodni. Uzyskane wyniki przedstawia tabela nr 6.8. Podobnie jak w przypadku rzetelności wewnętrznej…
…. ”Najbardziej rzeczywiste jest dla mnie istnienie ludzkiej woli i siły wewnętrznej, siły charakteru” (K, l. 22) .
17. „ Realne, rzeczywiste dla mnie jest to, w co wierzę” (M, l. 27, st. psychologii). 18. „Najbardziej rzeczywiste dla mnie jest to, co dzieje się obecnie, tzn. czas teraźniejszy - przeszłość, a tym bardziej przyszłość są dużo mniej rzeczywiste” (K, l. 20).
19. „Inni mają inną rzeczywistość…
… statystyki są umieszczone w tabelach, ja przedstawię tylko wnioski z tych tabel.
Najwyższe oceny realności uzyskiwały pojęcia społeczne (średnia 25,28) a następnie pojęcia ekonomiczne (23,12); natomiast najniżej oceniano realność desygnatów pojęć religijnych (15,76). Warto zauważyć ogromne zróżnicowanie wyników u poszczególnych osób, czego wyrazem jest rozpiętość między minimalną a maksymalną ilością…
… kombinacji wyboru). Rozkład konsekwentnych wyborów:
Ilość wyborów
Miasto Kraków
Wszechświat
Ja sam(a)
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Potrójny wybór
150
36,1%
26
6,2%
183
44,0%
Wynika z niego, że najwięcej osób badanych konsekwentnie (tj. trzykrotnie) wybierało desygnat pojęcia Ja sam(a) jako najbardziej rzeczywisty (44%), niewiele mniej osób wybierało konsekwentnie Miasto Kraków (36,1…
…, tak i nie ma dwóch takich samych rzeczywistości. Dla mnie najbardziej rzeczywista jestem ja sama, a wszystko inne podlega dyskusji” (K, l. 21, st. fizyki).
8. „Najbardziej rzeczywiste są spotkania z innymi ludźmi i uczucie bliskiej z nimi łączności, gdy kontakt sięga głębiej niż wypowiadają to słowa, które są tylko pewnymi sygnałami. Także to, że ja tu jestem i piszę te słowa” (M., l. 25, st. muzykoterapii). 9…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz