Metodologia badań I

note /search

Mudyń

  • Metodologia badań I
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

Stach-Borejko. Notatka składa się z 6 stron. Dr Krzysztof Mudyń „ W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych” Rozdział VI ZAŁOŻENIA, KONSTRUKCJA I WŁASCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE METODY „RN-2002” streszczenie made by kasia w-k Ciężko streścić ten tekst bo jest to w zasadzie omówienie metody ...

Skorny (Obserwacja psychologiczna)

  • Metodologia badań I
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1911

Ziółkowska. Notatka składa się z 4 stron. Sęk „Psychologia kliniczna” - r. 7 „Carakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej” Pani Sęk przyjmuje interakcyjny model diagnozy psychologicznej. Diagnoza to wg niej proces negocjowani...

Wallen 'Ps.kliniczna'

  • Metodologia badań I
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1911

Ziółkowska. Notatka składa się z 7 stron. Wallen „Psychologia kliniczna” - „Przeprowadzanie wywiadu: nawiązanie kontaktu” Generalnie strasznie ten tekst rozlazły i mało w nim konkre...

Sęk r.7 (wybrane metody diagnozy klinicznej)

  • Metodologia badań I
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2254

Ziółkowska. Notatka składa się z 4 stron. Sęk „Psychologia kliniczna” - r. 7 „Carakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej” Pani Sęk przyjmuje interakcyjny model diagnozy psychologicznej. Diagnoza to wg niej proces negocjowani...

Agresja

  • Metodologia badań I
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3766

Piotrowski. Notatka składa się z 6 stron. Barbara Krahe "Agresja" r. 1 - "Główne pojęcia i narzędzia pomiaru" I - Definicja agresji w psychologii zawsze definiowana jako zachowanie złe, antyspołeczne, nie mające wiele wspólnego ze

Życie jako narracja

  • Metodologia badań I
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1498

Olejnik. Notatka składa się z 4 stron. Jerome Bruner „Życie jako narracja” Osobowość, ćw. 11 ŻYCIE JAKO NARRACJA Autor rozważa naturę myśli i myślenia. Przytacza pogląd, że najlepszym sposobem rozumowania jest to według praw logiki i indukcji, co implikuje, że myślenie można wręcz zredukować d...

Psychobiografia

  • Metodologia badań I
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1792

Olejnik. Notatka składa się z 30 stron. William McKinley Runyan. „Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody” Część III Teoria i metoda w badaniu przebiegu życia jednostki R7. Metoda studium przypadku. Metoda studium przypadku wymaga prezentacji i interpretacji szczegółowych in...

Notatki z wykładów 2011-2012

  • Metodologia badań I
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2198

Metody - wprowadzenie    Metoda   naukowa  w psychologii to sposób uzyskiwania sądów prawdziwych o procesach  psychicznych i właściwościach ludzi.  •  metoda to narzędzie  Metoda   psychologiczna  to zespół czynności, które badacz musi wykonać i zespół procesów, które  muszą się odbyć aby można b...