Notatki z wykładów 2011-2012

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki z wykładów 2011-2012 - strona 1 Notatki z wykładów 2011-2012 - strona 2 Notatki z wykładów 2011-2012 - strona 3

Fragment notatki:


Metody - wprowadzenie    Metoda   naukowa  w psychologii to sposób uzyskiwania sądów prawdziwych o procesach  psychicznych i właściwościach ludzi.  •  metoda to narzędzie  Metoda   psychologiczna  to zespół czynności, które badacz musi wykonać i zespół procesów, które  muszą się odbyć aby można było wydać prawdziwy sąd o procesach lub właściwościach psychicznych  człowieka.  Podział metod psychologicznych  1.   Metody bezpośrednie , czyli  introspekcyjne  (metoda introspekcyjna polega na bezpośrednim  poznaniu procesów psychicznych przez (dzięki) jednostkę, u której one zachodzą [relacja])  2.   Metody pośrednie , czyli  przedmiotowe   Autointrospekcja  - analizuje procesy pojawiające się w mojej psychice wówczas gdy ktoś np. usiłuje  mnie oszukać  Introspekcja pytaniowa  - pytam Kowalskiego czego doświadcza w sytuacji gdy np. ktoś usiłuje go  oszukać  Metody pośrednie, czyli przedmiotowe  1.   Metody obserwacyjne  (analityczne)  •  obserwacje człowieka: (bierna, bezpośrednia) / (czynna, uczestnicząca) [mikrofon i jego  wpływ znika z pola oddziaływań na nasze wypowiedzi i zachowania po 15 minutach]  •  obserwacja wytworu człowieka  2.   Metody eksperymentalne  - zalety; powtarzalne wyniki, możliwość stosowania, rozumowania  skutkowo-przyczynowego  •   zmienna niezależna , czyli taka, którą badacz manipuluje aby stwierdzić czy ma ona  wpływ na inną zmienną [np. czy natężenie światła wpływa na szybkość czytania]  •   zmienna zależna , czyli zmienna mierzona [szybkość czytania] pytamy, czy wpływa na nią  zmienna niezależna  •  hipoteza - zmienna zależna zależy od poziomu zmiennej niezależnej  3.  Eksperyment naturalny   4.  Eksperyment laboratoryjny   Skale jakimi posługujemy się przy opracowaniu wyników obserwacji lub eksperymentu  •   nominalna  - ukazuje stosunki równości i różności  •   porządkowa  - ukazuje stosunek mniejszości i większości  •   interwałowa  - pozwala określić wielkość różnic - najpopularniejsza w psychologii  •   ilorazowa  - posiada absolutny punkt zerowy, umożliwia mówienie o krotnościach  Testy psychologiczne  Testy psychologiczne  to określona próba (zachowania) identyczna dla wszystkich badanych osób ze  ścisłą oceną powodzenia lub niepowodzenia i/lub z ilościowym wyrażeniem wyniku.  Podział testów:  •  projekcyjne  •  inteligencji  •  osobowości  •  sprawności  Niespecyficzne metody w psychologii  1.   Metody   fizjologiczne  [np. pomiar częstotliwości pracy serca]  2.   Metody   statystyczna   •  statystyki analityczne 

(…)

… i hamowanie posiadają swoje eksperymentalnie obserwowalne przejawy, np. wyniki
procesów warunkowania, reminescencja, stan czuwania
L3. Nawyki zachowania lub rysy zachowania. Wynik interakcji czynników z poziomu L2 a wpływami
środowiska.
L4. Nawyki myślowe, postawy.
Wymiary (czynniki) osobowości
Neurotyzm – wrodzona właściwość autonomicznego układu nerwowego, które powoduje, że emocje
występują łatwo…
…)
Interpretacja psychometryczna. Ujęcie wyników danej osoby na tle właściwej grupy odniesienia
(wiek, płeć) Przedziałowe szacowanie wyników danej osoby.
1-3 wyniki niskie
4-6 wyniki przeciętne
7-10 wyniki wysokie
Interpretacja psychologiczna.
1. Interpretacja profilowa – wnioskowanie na podstawie pojedynczych cech lub ich konfiguracji,
czyli odwoływanie się do charakterystyk poszczególnych czynników (wymiarów)
2…
…. hipotezą gorącą, w których wykazano m.in., że odsetek zabójstw był wyższy w
latach o wyższej średniej temperaturze (Anderson, Buszman i Groom, 1997), wykorzystywano
coroczne zapisy temperatur oraz statystyki przestępczości.
Efekt upalnego lata, dni, skłonność do zachowań gwałtownych rośnie.
Skale osobowości
Pozwalają oszacować wpływ trwałych różnic indywidualnych (cech funkcjonowania poznawczego…
… odmienne i nieredukowalne wzajemnie aspekty osobowości.
Pojawia się na gruncie badań leksykalnych pytanie: „Czy prawdą jest, ze w języku naturalnym ukryta
jest struktura osobowości?”
Hipoteza Goldberga
Bogactwo różnic indywidualnych jest niemal nieograniczone, ale większość tych różnic nie ma
większego znaczenia w codziennych kontaktach międzyludzkich, toteż pozostaje niezauważona –
język naturalny ich nie odzwierciedla. Język naturalny wskazuje na to, co jest ważne.
Różnice indywidualne, które były decydujące dla przetrwania i adaptacji musiały być zauważone.
Dostrzegając te specyficzne właściwości, ludzie nadali im nazwy, stąd reprezentacja cech w języku
naturalnym.
A zatem: najważniejsze dla kontaktów międzyludzkich różnice indywidualne zakodowane są w
postaci pojedynczych terminów w części…
…, 2. Świętości
Religijne
SWS:
• Wysoka rzetelność podskal: 0.80- 0,90 zastosowania w badaniach naukowych i diagnozie
indywidualnej.
• Przeznaczona dla młodzieży i dorosłych
• Psychometrycznie lepsza od Skali Wartości Rokeacha.
• Pomiar wartości na skali interwałowej.
• Każda wartość jest oceniana na 101 (0-100) stopniowej skali szacunkowej duża wariancja
wyników łatwiejsze analizy statystyczne…
… lub wszystkich językach świata.
Obszarami znaczeniowymi osobowości okazały się być czynniki:
1. Neurotyczność*
2. Ekstrawersja
3. Otwartość na doświadczenie
4. Ugodowość
5. Sumienność
Wymiary osobowości (czynniki) za NEO-FFI
Neurotyczność (dotyczy osobowości zdrowej) - podatność na doświadczanie negatywnych emocji,
wrażliwość na stres psychologiczny. Składniki:
a) Lęk – reagowanie napięciem, strachem, skłonność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz