Agresja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agresja - strona 1 Agresja - strona 2 Agresja - strona 3

Fragment notatki:

Piotrowski. Notatka składa się z 6 stron.
Barbara Krahe "Agresja" r. 1 - "Główne pojęcia i narzędzia pomiaru" I - Definicja agresji w psychologii zawsze definiowana jako zachowanie złe, antyspołeczne, nie mające wiele wspólnego ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem (w przeciwieństwie laików, którzy rozróżniają "dobrą" i "złą" agresję) klasyczna definicja - Buss - "reakcja dostarczająca szkodliwych bodźców innemu organizmowi" w/w definicję uzupełniono o dodatkowe aspekty - aby zachowanie można było uznać za agresywne musi być ono wykon ane z intencją wywołania negatywnych konsekwencji u obiektu oznacza to oczekiwanie , że dane działanie doprowadzi do określonego rezultatu (a więc oparzenie wskutek wypadku NIE JEST agresywne, ale chybiony strzał w czyimś kierunku lub celowe nieudzielenie pomocy JEST agresywne) osoba będąca obiektem działania chce go uniknąć (a więc wykluczamy samookaleczenie itp.) Baron + Richardson - agresja = "każda forma zachowania, której celem jest wyrządzenie szkody lub spowodowanie obrażeń innej żywej istocie, motywowanej do uniknięcia takiego potraktowania" wymiary typologii zachowań agresywnych modalność reakcji werbalna - fizyczna jakość reakcji działanie - brak działania bezpośredniość bezpośrednie - pośrednie widoczność jawne - ukryte wzbudzenie niesprowokowane - odwetowe ukierunkowanie na cel wrogie - instrumentalne typ szkody fizyczna - psychiczna trwałość konsekwencji przejściowe - długotrwałe zaangażowane obiekty społeczne jednostki - grupy ad. ukierunkowania na cel - odwołuje się ono do funkcji agresji chęć wyrządzenia komuś krzywdy jako ekspresja uczuć negatywnych - agresja wroga zamiar osiągnięcia określonego celu za pomocą aktu agresji - agresja instrumentalna naruszenie norm (cecha kontrowersyjna, bo normatywne wartościowanie zachowania jest kwestią dyskusyjną, zależy od punktu widzenia osób zainteresowanych - np. niektórzy ludzie uważają kary fizyczne za dopuszczalne, inni nie) agresja uprawniona vs nieuprawniona (podobny problem - np. kara śmierci spełnia wszystkie warunki definicji Barona i Richardsona) agresja vs przymus vs przemoc - terminy czasami stosowane zamiennie przymus - "działanie podjęte z intencją wyrządzenia szkody drugiej osobie lub wymuszenia jej posłuszeństwa", pojęcie mniej nasycone wartościami niż agresja przemoc - "silne oddziaływanie na osobę lub własność w celu zniszczenia, ukarania lub kontroli"

(…)

… eksperymenty terenowe eksperymenty laboratoryjne paradygmat nauczyciel - uczeń paradygmat oceny eseju paradygmat czasu reakcji rywalizacyjnych paradygmat lalki Bobo agresja werbalna ZADAWANIE PYTAŃ samoopisy zachowania nominacje rówieśników/innych osób dane archiwalne skale osobowości techniki projekcyjne 1. Obserwacja
umożliwia rejestrację agresji w takiej formie, w jakiej następuje w środowisku naturalnym…
… wskazują, że osoby uzyskujące wysokie wyniki w jednym paradygmacie, uzyskują je także w innych - czyli krytycy stwierdzili, że jest trafność teoret. badania porównawcze prowadzone równolegle i terenowo wskazują na znaczną zbieżność tych źródeł danych, nie licząc niewielkich różnic, które "można wytłumaczyć teoretycznie" 2. Zadawanie pytań
cel: pozyskanie relacji o zach. agresywnych
2.1 Samoopisy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz