eksp. Bandura, Ross Ross.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
eksp. Bandura, Ross Ross. - strona 1 eksp. Bandura, Ross Ross. - strona 2

Fragment notatki:

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 2 stron.
Albert Bandura, Dorothee Ross, Sheila Ross: AGRESJA (1961)
PROBLEM: jakie sa źródła agresji; dlaczego ludzie zachowują się agresywnie? czy jesteśmy biologicznie zaprogramowani, aby być agresywni - gwałtowne pragnienia narastają i mają tendencje do uwalniania?
czy może wyjaśnienia należy szukać w czynnikach sytuacyjnych, np. powtarzająca się frustracja?
czy agresji się uczymy poprzez obserwację i naśladownictwo? jak dzieci uczą się być agresywne?
1961 - Stanford University
Założenie: uczenie się jest jednym z najważniejszych czynników w rozwoju osobowości, istotne znaczenie oddziaływań międzyludzkich - kiedy dorastamy, ważne osoby - rodzice, nauczyciele, wzmacniają pewne zachowania; karzą lub ignorują inne.
Zdaniem Bandury poza bezpośrednim nagradzaniem i karaniem są inne ważne sposoby kształtowania zachowań - poprzez obserwowanie i modelowanie zachowań innych.
„Bobo doll study” - zetknięcie dzieci z dorosłymi modelami, którzy zachowywali się agresywnie lub nieagresywnie; dzieci miały być następnie poddane testom w nowej sytuacji bez modela, aby ustalić, do jakiego stopnia będą naśladować agresywne zachowania obserwowane u dorosłych.
Przewidywania badaczy: 1. Badane dzieci, które obserwowały dorosłych jako modeli zachowujących się agresywnie, będą naśladować agresywne zachowanie, nawet wtedy, gdy nie będzie obecny model - zachowanie tych dzieci będzie istotnie różniło się od zachowania dzieci obserwujących nieagresywne modele i dzieci, które nikogo nie obserwowały.
2. Dzieci, które będą miały kontakt z modelami nieagresywnymi, nie tylko będą mniej agresywne niż grupa dzieci, które obserwowały agresję, ale będą też istotnie mniej agresywne niż grupa kontrolna, która w ogóle nie ma kontaktu z modelem - modele niedopuszczające się agresji będą hamować agresję u dzieci.
3. Skłonności do identyfikowania się z matką lub ojcem i innymi dorosłymi tej samej płci, mogą prowadzić do większego naśladowania modeli tej samej płci, w porównaniu z modelami płci przeciwnej.
4. Społeczne uwarunkowania zachowań agresywnych wiążą zachowania tego typu z zachowaniem mężczyzn - chłopcy będą więc prawdopodobnie wykazywać w większym stopniu zachowania tego typu niż dziewczynki; zależność będzie silniejsza w grupie posiadającej modela płci męskiej.
Badanie: EKSPERYMENT
Osoby badane: dzieci z przedszkola przy Stanford University; 36 dziewczynek i 36 chłopców, wiek: 3-6 lat; ocena poziomu agresji fizycznej, słownej i agresji w stosunku do przedmiotów - dobór osób badanych do poszczególnych grup nastawiony na uśrednienie poziomu agresji.
Warunki eksperymentu: 24 dzieci przydzielono do grupy kontrolnej - dzieci nie miały kontaktu z żadnym modelem, 48 osób podzielono na dwie grupy - jedna grupa miała stykać się z modelami agresywnymi, druga - z modelami nieagresywnymi; grupy eksperymentalne podzielono wg płci; kolejny podział - połowa z każdej grupy miała spotkać się z modelem tej samej płci, pozostała część - z modelem płci przeciwnej


(…)

… - naklejki, pieczątki itp.; dorosły prowadzony był do drugiej części pomieszczenia, w którym znajdował się zestaw do budowania, drewniany młotek i półtorametrowa nadmuchiwana lalka Bobo; prowadzący eksperyment opuszcza pokój; modele rozpoczynają 10-minutową część badania od składania zestawu do budowania; agresywny model po minucie gwałtownie zaczyna atakować lalkę - siada na niej, uderza ją pięścią, drewnianym młotkiem, kopie i przejawia agresję słowną - ta sama procedura powtórzona jest 3-krotnie w tej samej kolejności; model nieagresywny przez całe 10 min. bawi się zestawem do budowania ignorując lalkę; wchodzi eksperymentator, żegna modela i zaprowadza dziecko do innego pokoju;
2. dzieci wchodzą do pomieszczenia, gdzie znajdują się bardzo atrakcyjne zabawki - dzieci przez chwilę mogły bawić…
… agresywne (lalka Bobo, drewniany młotek, pistolety na rzutki, worek treningowy) i nieagresywne (zastawa stołowa, kredki, papier, piłka, lalki, samochody, plastikowe zwierzątka); każde dziecko przebywa w ostatnim pomieszczeniu przez 20 min. - zachowanie dzieci oceniane przez sędziów siedzących za lustrem weneckim - rejestrowano m.in. wszystkie zachowania naśladujące agresję fizyczną i słowną modela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz