Psychologia empityczna

note /search

Eksp. Bandura, Ross Ross.

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2317

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 2 stron. Albert Bandura, Dorothee Ross, Sheila Ross: AGRESJA (1961) PROBLEM: jakie sa źródła agre...

Eksp. Harlow

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2352

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 2 stron. Harry Harlow: NATURA MIŁOŚCI (1958) PROBLEM: badanie wpływu wczesnych doświadczeń na rozwój jednostki - jak wczesne doświadczenia związane z...

Eksp. Langer, Rodin.

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2310

empityczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 3 stron. Ellen J. Langer, Judith Rodin: ZNACZENIE SPRAWOWANIA KONTROLI (1976) PROBLEM: znaczenie zdolności do sprawowania kontroli nad poczynaniami i...

Brzeziński, r.1-5+12

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2534

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 15 stron. Rozdział 1. Cele poznania naukowego 1). Zewnętrzne - badania stosowane do realizacji zadań teoretycznych lub praktycznych, cele praktyczne -...