Psychobiografia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychobiografia - strona 1 Psychobiografia - strona 2 Psychobiografia - strona 3

Fragment notatki:

Olejnik. Notatka składa się z 30 stron.
William McKinley Runyan.
„Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody”
Część III
Teoria i metoda w badaniu przebiegu życia jednostki
R7. Metoda studium przypadku. Metoda studium przypadku wymaga prezentacji i interpretacji szczegółowych informacji dotyczących jakiegoś tematu, którym jest jakieś wydarzenie, pewna kultura, czy to, co stanowi ośrodek zainteresowania niniejszego rozdziału- przebieg indywidualnego życia. Mimo że jest powszechnie stosowana wywołuje poważne kontrowersje. Zarzuca się jej, że może stanowić jedyne źródło hipotez, które potem trzeba zweryfikować przy użyciu bardziej rygorystycznych metod badawczych. Opinia Lundeberga: „1) metoda studium przypadku w ogóle nie jest sama metodą badawczą, ale zaledwie pierwszym krokiem w kierunku metody naukowej 2) indywidualne przypadki nabierają znaczenia naukowego dopiero po ich sfalsyfikowaniu i podsumowaniu w takiej formie, by ujawniły jednolitości, typy i wzory zachowań 3) metoda statystyczna jest najlepszą, jeżeli nie jedyną, naukową metodą klasyfikacji i podsumowania dużej liczby przypadków”. Generalnie wywody pana Runyana można by umieścić na osi krytyka- odpieranie krytyki . Runyan jest zwolennikiem psychobiografii- swoją drogą ;)
KONCEPTUALIZACJA METODY Krytyka i wytłumaczenie autora:
Możliwość wprowadzenia błędów poprzez użycie metody retrospektywnej, więc- czy relacje przy użyciu tej metody mają wartość dla celów naukowych?
Studia przypadków indywidualnych żywotów mogą się opierać na metodzie retrospektywnej (szczególnie w warunkach klinicznych) jednak nie muszą się do takich relacji sprowadzać. Mogą też polegać na: gromadzeniu i interpretacji listów, dzienników, materiałów archiwalnych, obserwacji ludzi współcześnie żyjących, systematycznych badaniach podłużnych (metody nadążające- od próbek badania danych w dzieciństwie poprzez śledzenie ich w wieku dojrzałym bądź metody cofające się- rozpoczynające się od dorosłych, badając ich przeszłość przez poszukiwanie dostępnych zapisków), dlatego ograniczenia metody retrospektywnej nie są przyczyną wystarczającą do odrzucenia studium przypadku, ponieważ metoda ta jest tylko jedną z technik, której można, ale niekoniecznie trzeba użyć budując historię przypadku.
Stosunek metod jakościowych do ilościowych. Twierdzi się, że metody ilościowe są podstawową cechą przedsięwzięcia naukowego, ale- istnieją też realne możliwości liczbowych i statystycznych badań pojedynczych przypadków.
Zagadnienie danych subiektywnych i obiektywnych. Wykorzystanie subiektywnych relacji przyczyną krytyki studiów przypadków, ponieważ gromadzono dowody występowania błędów i odchyleń w relacjach introspektywnych. Jednak r. introspektywne nie są zasadniczym elementem metody, można obejść się bez nich


(…)

…. Poza tym na tle ogólnym problem materiału dowodowego nie jest aż tak poważny, jak mogłoby się z początku wydawać, ponieważ istnieje również wiele punktów, w których psychobiograf ma nad psychoterapeutą przewagę. Ma np. ograniczony dostęp do takich materiałów, jak wolne skojarzenia, sny, marzenia, czy reakcje przenoszenia, ale ma przewagę nad psychoanalitykiem posiadając informacje o osobie, która przeżyła całe…
… wzorców stabilności i zmienności w funkcjonowaniu osobowości.
Dodatkowe metody idiograficzne: metody psychoanalityczne (metoda wolnych skojarzeń, interpretacja snów), techniki oceny behawioralnej, analiza dokumentów osobistych tj. dzienniki, pamiętniki, listy; analiza „struktur przetwarzania możliwości” (używana do formułowania spodziewanych możliwości i wyboru spośród nich)
R9. DEBATA PSYCHOBIOGRAFICZNA…
… także niekiedy substytuty snów czy wolnych skojarzeń jakiejś osoby np. rozmówki Beethovena walczącego ze swoją głuchotą. Kolejną przewagą jest to, że materiał dowodowy wykorzystany w psychobiografii jest dostępny wszystkim dzięki czemu można krytycznie badać oryginalne interpretacje i formułować oraz testować alternatywy.
REKONSTRUKCJA
Polega na wykorzystywaniu jakichś teorii np. psychoanalizy do rekonstrukcji…
… wolnych skojarzeń, materiału o snach czy reakcji przeniesienia. Jednak materiał analityczny uzyskany podczas sesji psychoanalitycznej jest daleki od metodologicznego ideału. Crews twierdzi, że materiały w założeniu uzyskane od nieświadomego pacjenta mogą być w rzeczywistości artefaktami związanymi z sugestiami terapeuty; są poważne dowody na to, że ludzie przyjmują fałszywe interpretacje za właściwe…
… idiograficznych trudno formułować uogólnienia ---> błędne założenie, że celem psychologii osobowości jest wyłącznie uzyskiwanie uogólnień
nie istnieje coś takiego jak unikatowa cecha czy element, zawsze jest ona czymś wspólnym--> zarzut poprawny pod względem technicznym, bo każdą cechę czy kategorię można zaraz po jej sformułowaniu odnieść do wszystkich innych jednostek, jednak pytaniem zadawanym…
… jednostek.
PROCEDURA POMIARÓW IDIOGRAFICZNYCH zaproponowana przez Lamiella.
Według niego psychologia różnic indywidualnych jest czymś zupełnie innym od psychologii osobowości; pierwsza zajmuje się oceną różnic między grupami jednostek, a druga opisywaniem, wyjaśnianiem i dokonywaniem predykcji dotyczących jednostek. Badanie różnic indywidualnych dostarcza danych na poziomie globalnym, a mając takie dane…
… idiograficzny sposób
psychobiografowie, którzy wierzą, że psychoanaliza jest dla nich pomocna w realizowaniu zadania polegającego na interpretacji mogą się mylić
może być pod pewnymi względami głęboko prawdziwa, niekoniecznie jej całość, ale przynajmniej niektóre jej fragmenty
PODEJŚCIA NIEPSYCHOANLITYCZNE
Jakie możliwości dla prac niepsychoanalitycznych stwarza psychobiografia?
Psychologia osobowości
Cóż…
…, która rości sobie pretensje do psychologii humanistycznej, choć często jest krytykowana jako psychologiczna rąbanina :D.
najobszerniejsze zastosowanie teorii egzystencjalnej w psychobiografii zawarte jest w pracach Sartre'a, w jego biograficznych studiach Baudelaire'a, Geneta, Flauberta
Psychologia społeczna
W psychobiografii można korzystać ze wszystkich zagadnień opisywanych przez psychologię społeczną…
… zgodnych z fredudowskimi zaburzeniami faz rozwoju psychoseksualnego. W każdym razie taka krytyka nadal nie przynosi rozwiązania wpływu doświadczeń dzieciństwa na życie w dorosłości. A dane kliniczne wydają się dostarczać atrakcyjnych dowodów na potwierdzenia tezy o takim związku. Może to być artefaktem metodologicznym, ale z drugiej strony może znaczyć, że w przypadku niektórych jednostek istnieją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz