Trzecia Część - strona 9

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

podejmowanie dalszych działań mających na celu rozwój pracownika. Druga część - samoocena pracownika. Trzecia...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

z ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej od towarów z państw trzecich; część wpływów...

Introligatorstwo i oprawa książki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 987

, lub nawet do trzeciej części okładki. Powstawały, więc tzw. Oprawy mnisze, prototyp późniejszych opraw w półskórek...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

także trzecia część piśmiennictwa religijnego Żydów: l i t e r a t u r a r a b i n i c z n a , która powstawała...

Marketing - Nowy produkt

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Prymon
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

strategie dystrybucji i budżet przeznaczony na działalność marketingową w pierwszym roku. W trzeciej części...