Trybunał Koronny - strona 5

Monarchia stanowa

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

- coroczny wybór deputata do Trybunału Koronnego Kapturowe - organizowanie na zasadzie konfederacji w okresie...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

(1454 - 1795) Trybunał Koronny Utworzony w 1578 r. Sad królewski zalany apelacjami -> utworzono sądy...

Monarchia patrymonialna - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

oni sprawozdanie ze swoich obserwacji. USTAWY O TRYBUNALE KORONNYM z 1578 I LITEWSKIM z1581- ustawa o Trybunale...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

) o rozpatrywanie spraw świeckich przed swym try­bunałem, przeszkadzanie w pełnieniu obowiązków trybunałowi...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 819

lokalnych i Trybunale Koronnym (instancja apelacyjna w sprawach cywilnych i karnych) prawo do odwołania...