Ustrój społeczny i polityczny w RP Szlacheckiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój społeczny i polityczny w RP Szlacheckiej - omówienie  - strona 1 Ustrój społeczny i polityczny w RP Szlacheckiej - omówienie  - strona 2 Ustrój społeczny i polityczny w RP Szlacheckiej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

USTRÓJ SPOŁECZNY
Szlachta (artykuł 2):
Postanowienia co do szlachty ziemskiej - Posesjonatów:
- ochrona ich praw, swobód i wolności oraz pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym
- zapewniono nietykalność osobistą
- utrzymanie zwierzchności dominialnej nad chłopami
- pełne prawo własności; równość szlachty wewnątrz stanu
- odsunięcie szlachty nieosiadłej i czynszowej od sejmików
- świeża szlachta nie może piastować wyższych urzędów w I i II pokoleniu (zasada skartabelatu)
Mieszczanie (artykuł 3):
- neminem captivabimus nisi iure victum - również dla Żydów w miastach
- nabywanie dóbr ziemskich, nietykalność majątkowa i osobista
- niższe urzędy administracyjne i sądowe, dostęp do palestry i niższych godności wojskowych
- nobilitacja zamożnych mieszczan i inteligencji do stanu szlacheckiego
- nie mieli prawa do wybvoru plenipotentów miast do Sejmu (wybierały zgromadzenia wydziałowe)
Chłopi (artykuł 4):
- opieka prawa i rządu nad chłopami, utrzymana władza dominialna
- umowy indywidualne i zbiorowe pomiędzy dziedzicami i chłopami nie mogły być jednostronnie zerwane
- wolność osobista, swoboda osiedlania i pracy dla przybyszów z zagranicy i zbiegów powracających do RP
- ochrona chłopów w rękach Komisji Policyjnych i porządkowych
Ustawa o sprzedaży królewszczyzn 1792: - chłopi osiedli na królewszczyznach mają własność wieczystą - użytkową ziemi
- możliwość odejścia z gruntu po rozwiązaniu kontraktu z dziedzicem
- uwolnienie z poddaństwa wszystkich ludzi bez gruntu i kontraktu
Stosunki wyznaniowe (artykuł 1):
- swoboda wyznań, pierwszeństwo dla religii katolickiej
- zakaz odstępstwa od tej religii
- autokefalia - uniezależnienie kościoła prawosławnego od czynników zewnętrznych (Pińsk 1791)\
Naród i obywatele:
- naród to nie tylko szlachta, ale i mieszczanie oraz chłopi
USTRÓJ POLITYCZNY
PODZIAŁ WŁADZY:
USTAWODAWCZA (artykuł 6): SEJM, SEJMIKI ZIEMSKIE I ZGR. WYDZIAŁOWE
WYKONAWCZA (artykuł 7): KRÓL, STRAŻ PRAW, KOMISJE RZĄDOWE, KOMISJE PORZĄDKOWE, MAGISTRATY MIAST WOLNYCH
SĄDOWNICZA (artykuł 8): SĄD SEJMOWY, TRYBUNAŁ KORONNY LITEWSKI, SĄDY ZIEMIAŃSKIE, ASESORIA, SĄDY MIEJSKIE, SĄDY DOMINIALNE
Państwo jednolite czy zacieśnienie unii ?
- brak deklaracji unifikacji dualistycznej RP w Konstytucji
- wyrazy odrębności Wielkiego Księstwa Litewskiego


(…)


SENAT:
- 132 osoby w tym: 102 (wojewodowie i kasztelanowie) oraz 30 (biskupi diecezjalni i ministrowie - w tym metropolita kijowski unicki)- wpierw pochodzili z nominacji króla, potem z wyboru (po śmierci Poniatowskiego)
Sejm: - wydawał ustawy w imieniu króla, miał być zawsze gotowy
- mógł się zbierać z mocy prawa, jeśli król nie rozpisał wyborów i nie zwołał sejmu. - mógł się też zbierać…
…  Komisje, wojna, klęska żywiołowa, rozruchy, jakiś defekt monarchy itp
- obradom sejmu przewodniczy marszałek sejmu wybierany spośród posłów
- zniesienie liberum veto, w sprawach mniejszej wagi większość prosta (zwykła), dla innych kwalifikowana (2/3, ¾)
- prace szczegółowe powierzane wybieranej przez Sejm komisji
376. Sejmiki:
- głos dla szlachty dziedziców i >18-letnich synów, zastawnicy, profesorowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz