Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo - strona 1 Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo - strona 2 Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Wielkiego Przygotowanie i charakter ustawy konstytucyjnej Początkowo przeważały nadzieje na poparcie części zmian przez Katarzynę II i rząd petersburski, za cenę pogłębienia sojuszu. Znacznie powiększona Armia polska miała stanąć u boku Rosji w wojnie z turcją. Później zwyciężyła przeciwna tendencja na pomocy Prus, liczono też na poparcie koalicji antyrosyjskiej. Zawarte w 1790 przymierze z Prusami nie przyniosło Polsce korzyści. Pierwsze dwa lata sejmu czteroletniego zawiązanego pod węzłem konfederacji, obeszły się bez większych zmian w 1790 do poprzedniego składu doszedł nowy. W 1791 uchwalono Ustawę o sejmikach, Ustawę o miastach królewskich i Ustawę rządową . Ustawa rządowa regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji państwowej. Na ustawę składał się zespółpoczynań przeciw oligarchii, ale mających zabezpieczyć sojusz szlachecko - mieszczański. Uchwalenie konstytucji w przyspieszonym trybie zostało dokonane przez Stronnictwo patriotyczne i zwolenników króla . Część tych osób przekształciła się później w zgromadzenie przyjaciół konstytucji 3 maja, które obrało za główny cel dalsze prace ustawodawcze.
Szlachta Ustawa rządowa gwarantowała szlachcie:
wolności
prerogatywy
pierwszeństwo w życiu prywatnym
nietykalność osobistą i własność
Zwolnienie od kwaterunkuwojskowego
Zwierzchność dominialna szlachty nad chłopstwem
Miała być utrzymana równość szlachty(tylko posesjonaci)
Kontynuacja skarbeatu
Mieszczanie Ustawa o miastach królewskich(część 3 V):
Nietykalność bez wyroku sądowego
Prawo nabywania ziemi
Piastowania niższych urzędów administracyjnych i rządowych, dostępu do palestry, dostępu do niższych urzędów wojskowych
Ułatwienie nobilitacji
Chłopi Art. IV Konstytucji
opieka państwa i rządu krajowego
Zachęcała szlachtę do zawierania umów indywidualnych i zbiorowych z chłopami, o charakter i czas świadczeń Zapewniała wolność osobistą przybyszom z zagranicy i zbiegom
I poza konstytucją
Ustawy komisji Policji i komisji porządkowych polecały rozwinięcie działalności państwowej na polu rolnictwa i opieki nad chłopami
1792 - Ustawa o sprzedaży królewszczyzn, zapewniała chłopom z królewszczyzn własność dziedziczną(użytkową). Uwolniono z poddaństwa ludzi nie posiadających ziemi
Stosunki wyznaniowe Konstytucja gwarantowała wolność wyznań, przyznawała jednak pierwszeństwo katolicyzmowi. Nadal uważała odstępstwo od katolicyzmu za przestępstwo apostazji Tron i stanowiska ministralne tylko katolicy.

(…)

…) dokonywano podczas obrad sejmu, który miał prawo natychmiast odwołać ministra. Ministrowie mogli być powołani do odpowiedzialności:
Odpowiedzialność konstytucyjna - naruszenie ustawy sejmowej., przed przedstawicielami sejmu(izby wyż. I niż. )
Odpowiedzialność parlamentarna - z tytułu postawienia im zarzutów politycznych wotum 2/3 połączonych izb
Komisje rządowe
Komisje wielkie(podległe straży praw…
… przestępstwa polityczne
Sądy magistratów miejskich (miejskie)- Sądy apelacyjne wydziałowe(miejskie)
Sąd asesorski - oddzielny dla korony (8)i Litwy(4), jako najwyższy sąd dla miast skladający się z senatorów, posłów i deputaci miejscy. Skarbowość
W 1788 wezwano do dobrowolnej ofiary na naglące potrzeby ojczyzny. Następnie ustanowiono podymne, nie jako podatek , ale przymusowa pożyczka. Podwyższono opłatę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz