Konstytutcja 3 Maja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytutcja 3 Maja - strona 1 Konstytutcja 3 Maja - strona 2 Konstytutcja 3 Maja - strona 3

Fragment notatki:


KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 *informacja podkreślone to te na które kazał zwrócić uwagę pod kątem egzaminu/konkursu
1788- Sejm 4-letni, powołany jako konfederacja(możliwość głosowania większością głosów)
1) Ustawa o sejmikach z 24.03.1791 r. 2) Ustawa o miastach królewskich z 18.04.1791 r.(O miastach naszych królewskich wolnych w Rzeczpospolitej)
3) Ustawa Rządowa z 03.05.1791r.
*Punkty 1 i 2 załączniki do konstytucji
* Autorzy : Stanisław August (zwolennik umocnienia władzy monarchy), Ignacy Potoc ki (zwolennik umocnienia władzy ustawodawczej ), Hugo Kołłątaj (umocnienie praw szlachty kosztem możnowładztwa) *Stronnictwo Patriotyczne- pierwsze ugrupowanie polityczne przyjmuje nazwę „Przyjaciele ustawy rządowej 3 maja”. Projekt konstytucji ekonomicznej, regulowała ustrój społeczno gospodarczy - przemówienie Hugo Kołłątaja podczas obrad sejmu o przedsiębiorczości, wolności.
*Konstytucja 3 maja jako Polska deklaracja praw człowieka i obywatela, postanowienia wyrażają koncepcje praw podmiotowych, wyrażone w prawach poszczególnych grup społecznych
USTRÓJ SPOŁECZNY Szlachta (rozdział 2)
*Dotyczył szlachty ziemiaństwa(posesjonaci)
*Zapewnienie wszelkich wolności, swobód, i prerogatyw, w tym statutów i przywilejów (uznane za nadane zgodnie z prawem, sprawiedliwe i „niewzruszone”), prawa własności, nietykalności osobistej, zwierzchności dominalnej(?) nad chłopami
*Wewnątrz stanu utrzymana „równość”
*Utrzymano Skartabellat, (instytucja niepełnego szlachectwa, pojawił się w średniowieczu, do formalizacji doszło w 1669 r. Polegał on na tym, iż nowo nobilitowani nie mieli aż do trzeciego pokolenia prawa piastowania urzędów oraz sprawowania funkcji poselskich.)ale jego forma została lekko zmieniona tzn. osoby ze świeżo nabytym szlachectwo do pierwszego i drugiego pokolenia nie mogły piastować najwyższych urzędów.
*Szlachta została uznana za obrońców wolności i konstytucji. (zasada suwerenności narodu ze szczególną pozycją szlachty
Mieszczanie (pytanie o mieszczan było już na egzaminie i mówił, żeby zwrócić uwagę na to pod kątem egzaminu ) *Szczególne uprawnienia dla posesjonatów (właściciele nieruchomości miejskich)
*Nietykalność osobista bez wyroku sądowego
*Prawo do nabywania dóbr ziemskich
*Dostęp do niższych urzędów (między innymi nie mógł zostać oficerem kawalerii narodowej)
*Prawo do nobilitacji (między innymi po: 2 letniej służbie w komisji policji, skarbu lub asesorii)


(…)

… podmiotowości Wielkiego Księstwa Litewskiego
*Co 3 sejm miał być zwołany w Grodnie(na Litwie)
*Kazimierz Nestor Sapieha powołany do Straży praw (skład wchodzili ustawowo:Król (jako przewodniczący),prymas (jako głowa duchowieństwa i przewodniczący KEN), pięciu ministrów: Pieczęci (kanclerz), Pieczęci do spraw zagranicznych (drugi kanclerz), policji (marszałek), wojny (hetman) i skarbu (podskarbi) Oraz dodatkowo…
… konstytucji) *Przy obradach sejmowych, głosy posłów i senatorów obliczano łącznie, jednakże obradowano oddzielnie. Obrady wspólne w celu kontroli rządu
*Zniesiono moc wiążącą instrukcji sejmikowych (mandat wolny), Wyjątek- posłowie mogli przedstawiać swoje propozycje na posiedzeniach izby poselskiej o ile starczyło na to czasu
na ich realizacje
*”sejm zawsze gotowym będzie” sejmy prawodawcze sesje zwyczajne obradowały przez 70 dni do 100
*Sesje nadzwyczajne, w razie rozwiązania pilnej nagłej sprawy państwowej w razie różnicy zdań pomiędzy królem, a strażą praw lub strażą praw a komisją rządową.
*Zniesienie liberum veto, zasada większości głosów
*Dla przyspieszenia obrad i usprawnienia sejmu powoływano komisje (depracje(?))
IZBY POSELSKIE
*Skład 204 posłów pośrednio 24 plenipotentów miast
*Posłów wybierano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz