Trybunał Kompetencyjny - strona 2

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

duchowne Trybunały prawa publicznego: Trybunał Stanu- sąd dla najwższych organów państwa Trybunał...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

i Senat od 1935 r. jedynie 6 członków wybieranych przez prezydenta spoza składu parlamentu Trybunał...

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

. W II RP spory regulował Trybunał Kompetencyjny. Do 1 stycznia 2004 przy SN działało Kolegium...

Historia państwa i prawa polskiego - Pryncypat

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Pasek
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 756
Wyświetleń: 10332

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: piastowskie zasady następstwa tronu, koronacje królewskie pierwszych Piastów, kompetencje władzy monarszej, przywilej, immunitety i ich podział, lokacje miast i wsi na prawie niemieckim, monarchia stanowa, sukcesja tronu w monarchii stanowej, za...

Francja od X w. do 1789 roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

rozpatrzenia ewokacja - możność przejęcia każdej sprawy trybunał kompetencyjny pocz. XVIII w. Rada ds...

Francja - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

lecz przekazywała ją innemu sądowi *sąd adm - rozpatrywała spory między jednostką a władzami adm. *trybunał...

Historia administracji - FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Dorota Malec
 • Administracja Publiczna XIX i XX w
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1995

FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpo...