Trucizna - strona 9

note /search

Skażenia żywności, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Technologia żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

. olioksyny Mikroorganizmy np. mykotoksyny Trucizny - wszystko jest trucizną i nic nią nie jest; tylko dawka...

Zootoksyny - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1827

Zootoksyny - nazywane także jadami, są to trucizny pochodzenia zwierzęcego, będące produktami...