Materiały na zaliczenie - poziom ADI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały na zaliczenie - poziom ADI - strona 1 Materiały na zaliczenie - poziom ADI - strona 2

Fragment notatki:

DOPUSZCZALE DZIENNE SPOŻYCIE - ADI   to ilość danej substancji wyrażona na kg masy ciała na dzień, która może być pobierana w ciągu całego życia nie  powodując ryzyka zagrożenia zdrowia. ADI jest wyznaczane, po zastosowaniu odpowiednich współczynników  bezpieczeństwa, na postawie poziomu NOEL (non-observed-effect level), czyli takiej dawki substancji ustalonej na  podstawie badań toksykologicznych, która nie wywołuje żadnego obserwowanego skutku Ze względu na poziom ADI, substancje dodatkowe dzielimy na następujące grupy: Substancje dodatkowe o limitowanym dopuszczalnym dziennym spożyciu – jeżeli pobranie substancji dodatkowych w  ciągu życia przekracza ADI, może to stanowić czynnik ryzyka zagrożenia zdrowia. Jest to szczególnie istotne w  przypadku substancji, które mają niskie ADI. Stosowanie takich substancji wymaga limitowania. Ich maksymalne  dopuszczalne poziomy zawarte są w odpowiednich przepisach Substancje dodatkowe o nielimitowanym dopuszczalnym dziennym spożyciu – w przypadkach nie wymagających  limitowania, substancje dodatkowe stosuje się zgodnie z zasadą  quantum satis , tj. w dawce najniższej, niezbędnej do  osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego, przy zastosowaniu dobrej praktyki produkcyjnej Wskaźnik ADI  jest określany m.in. dla większości dodatków do żywności, pozostałości   pestycydów  i leków  weterynaryjnych. Wskaźnik ADI jest najczęściej podawany w miligramach na kilogram masy ciała (mg/kg) na 1 dzień  i dotyczy łącznego pobrania substancji różnymi drogami (z żywnością, powietrzem, lekami, kosmetykami Bioakumulacja  - wzrost stężenia substancji toksycznych, do którego dochodzi w organizmach żywych wywołany  faktem, że szybkość wydalania jest mniejsza od szybkości przyjmowania.  BAF  – współczynnik bioakumulacji;  Stosunek stężenia danej substancji w organizmie do stężenia substancji w pożywieniu  BAF= Corg./Cpok. Gdy  BAF1 to organizm ma zdolność do nagromadzenia danego związku  Biokoncentracja  - zachodzi wtedy, gdy średni poziom substancji w organizmie w stanie równowagi jest wyższy niż  w otaczającym środowisku. Gdy szybkość wchłaniania jest większa niż szybkość eliminacji, ma miejsce  systematyczny wzrost ilości substancji w organizmie lub w jego części.  BCF  – współczynnik biokoncentracji; stosunek stężenia danej substancji w organizmie do stężenia substancji w  środowisku, w którym organizm żyje  BCF= Corg./Cśrod. Biomagnifikacja  - im wyższy poziom troficzny, tym większe stężenie substancji szkodliwych dla całego ekosystemu;  proces lub seria procesów, w wyniku których sukcesywnie wzrasta stężenie substancji skażającej w organizmach przy 

(…)

…, podpalenie 650 szybów naftowych, wyciek ok. 280 tys. ton ropy w rosyjskim regionie Korni (1994),
wypadek tankowca "Erika" przewożącego olej napędowy (1999) oraz uszkodzenie tankowca "Prestige" w 2002, na
zachód od wybrzeży Portugalii i Hiszpanii. Wyciek ropy i pożar w Kuwejcie. -Doszło do niego na skutek działań
wojennych prowadzonych w ramach operacji „Pustynna burza” w 1991 roku. Powodem było świadome…
… regionie Korni (1994),
wypadek tankowca "Erika" przewożącego olej napędowy (1999) oraz uszkodzenie tankowca "Prestige" w 2002, na
zachód od wybrzeży Portugalii i Hiszpanii. Wyciek ropy i pożar w Kuwejcie. -Doszło do niego na skutek działań
wojennych prowadzonych w ramach operacji „Pustynna burza” w 1991 roku. Powodem było świadome działanie
wycofujących się wojsk irackich z Kuwejtu. Do Zatoki Perskiej…
… szkodliwych dla całego ekosystemu;
proces lub seria procesów, w wyniku których sukcesywnie wzrasta stężenie substancji skażającej w organizmach przy
przejściu od niższych do wyższych ogniw łańcucha pokarmowego BMF – współczynnik biomagnifikacji
CII – stężenie w wyższym poziomie troficznym
CI – stężenie w niższym poziomie troficznym
BMF= suma CII / suma CI
KADM-Występuje głównie w postaci dwuwartościowej…
… zagrożenie dla zarodka,Rtęć działa porażająco
na układ nerwowy, powodując uszkodzenia niektórych komórek mózgowych. OŁÓW- Woda pitna zgodnie z normą
Wspólnoty Europejskiej, nie powinna zawierać więcej ołowiu niż 50μg/dm 3 Ołów może powodować nadciśnienie
tętnicze stanowiące jedną z przyczyn chorób serca
Jest trucizną kumulującą się w organizmie. Około 90% ołowiu zatrzymuje się w organizmie, osadzając…
… po
wprowadzeniu drugiej np. barbiturany-magomid. Antagonizm działania niektórych pierwiastków i związków wynika
z podobieństwa ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz budowy i włączania jednego z nich zamiast drugiego
w cykl przemian ustrojowych, np. metabolitów i antymetabolitów, witamin i antywitamin. Katastrofy ekologiczne
Dzielą się na : spowodowane działalnością żywiołu ( pożary, powodzie, cyklony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz