Trucizna - strona 10

Toksyczność metali

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

występują objawy śpiączkowe lub psychiczne, niekiedy kończące się zejściem śmiertelnym. Silną trucizną...

Toksykologia - wyklad 15

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

, trucizny neurotropowe pobudzenie, a następnie porażenie układu nerwowego (drżenia, niedowłady, przykurcze...

Juliusz Słowacki - Lambro

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 574
Wyświetleń: 973

dla niego to kara. Karze przynieść paziowi jeszcze trunku: „Lej mi trucizny, pić będę- pić będę, Póki...

Zanieczyszczenia pyłowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

jako trucizny; wchłaniają się (po rozpuszczeniu) w płucach do ustroju, np. pyły zawierające ołów, kadm, siarkę...

Fluorowce i chlorowce - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

sublimuje w pary, działanie drażniące, trucizna protoplazmatyczna - na komórkę. Zatrucie: pomyłkowe spożycie...