Triangulacja - strona 6

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2534

- studium przypadku - metody naturalistyczne - [synonimy b. j]  triangulacja metod (pożądana jako walidacja...

Rola map w życiu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Łyszkowska
 • Fakultet i kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

pierwsze mapy topograficzne, wprowadzono wówczas metodę triangulacji, a następnie pomiarów geodezyjnych...

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

.  Triangulacja to metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2135

, że najlepsze wyniki uzyskuje się z triangulacji. Żeby znaleźć pogłębione odpowiedzi na pytania Klientów...

Metodologia badań społecznych - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 5278

źródła to: dokumenty, sprawozdania, ekspertyzy, oceny badacz powinien dokonać triangulacji, czyli oceny...

Europejska jednostka walutowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

triangulacji (wy­korzystanie stałych kursów euro do wa­lut IN i przeliczanie walut OUT, np. PLN na waluty IN...

Waluta euro

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

triangulacji (wy­korzystanie stałych kursów euro do wa­lut IN i przeliczanie walut OUT, np. PLN na waluty IN...

Techniki badawcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marek Jeziński
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2646

techniki badawcze lub też skorygować nowe. Triangulacja - weryfikacja badań uzyskaną jedną metodą poprzez...