Tożsamość kulturowa - strona 3

Model zarządzania europejskiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

się oddalanie się kultur od siebie, poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej, nawiązywanie do tradycji...

Społeczności regionalne - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • Społeczności regionalne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1687

i związanymi z nimi symbolami - tożsamość kulturowa danej grupy regionalnej Typy tożsamości wg Michela Bassanda...

Historia Unii Europejskiej - Robert Schuman

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

człowieka, sprawiedliwe rozwiązywanie proble­mów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej...

Teorie globalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1582

ideowej (?) tożsamości kulturowej, modyfikuje ją, nie tworzy monokultury w zakresie globalizmu światowego...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

tożsamości kulturowej, wzrost mobilności zawodowej i społecznej, 3) przestrzenna zwiększenia spójności...

Praca socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3465

zainteresowania Eriksona była rola dewiacji w utrzymaniu ładu społecznego i wyznaczaniu tożsamości kulturowej grup...