Model zarządzania europejskiego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model zarządzania europejskiego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Kulturowe uwarunkowania biznesu
Wykład VII - Model zarządzania europejskiego
Europa, ze względu na silny, pełen zróżnicowania rodowód kulturowy, wykształciła własny model zarządzania, oparty przede
wszystkim na zarządzaniu międzynarodowym, które oznacza akceptację dla różnorodności kulturowej. Cechami
charakterystycznym dla europejskiego modelu zarządzania są takie cechy jak:
radzenie sobie z różnicami kulturowymi co ciągnie za sobą pogodzenie integracji z różnorodnością, szacunek dla różnic
oraz zrozumienie historii,
widzenie przedsiębiorstwa jako integralnej części społecznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego
odpowiedzialność społeczną,
rozwój stosunków partnerskich wewnątrz firmy,
nastawienie na ludzi – poprzez tolerancję dla różnic osobowościowych oraz doskonalenie sposobów zarządzania
zasobami ludzkimi
silny zbiorowy instynkt samozachowawczy – przywiązywanie wagi do poczucia bezpieczeństwa i silna wola przetrwania
cywilizacji europejskiej poprzez trwałą stabilizację polityczną i społeczną
sceptyczne nastawienie do formalizacji zarządzania – kreatywność dzięki wierze w zdolności, umiejętności i intuicję;
oparcie na doświadczeniu a nie procedurach formalnych
orientacja produktowa w marketingu
otwartość na świat – biznes europejski jest bardziej otwarty niż japoński czy amerykański
Wpływ internacjonalizacji na kulturę w dziedzinie zarządzania
Wpływ internacjonalizacji na sferę kultury nie jest jednoznaczny.
Twarde narzędzia zarządzania, takie jak strategie, struktury czy procedury- to internacjonalizacja powoduje konwergencję
kultur. Z konwergencją mamy również do czynienia gdy chodzi o międzynarodowe standardy kształcenia w dziedzinach
technicznych i związanych z zarządzaniem. Językiem światowym staje się „global English”, który jednak w pewnym stopniu
różni się od każdej czystej odmiany języka angielskiego.
Miękkie narzędzia zarządzania, czyli wszędzie tam, gdzie na pierwszy plan wysuwa się człowiek, mamy do czynienia ze
zjawiskiem odwrotnym a mianowicie z dywergencją kultur. Pod pojęciem dywergencji rozumie się oddalanie się kultur od
siebie, poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej, nawiązywanie do tradycji, przywiązanie do własnych wartości
Przywództwo
Przywództwo jest czynnikiem niezwykle ważnym dla każdej kultury organizacyjnej. Bez przywództwa istnienie firmy staje się
bezcelowe, wszystkie inne elementy tracą na znaczeniu. Sukces a raczej sprawdzenie się kultury organizacyjnej firmy,
wartościowość strategii zarządzania a przede wszystkim osiągnięcie przez firmę wyznaczonych celów, staje się możliwe dzięki
odpowiedniemu przywództwu. Niekiedy przywództwo jest traktowane jako funkcja zarządzania czyli proces wywierania
takiego wpływu na ludzi, aby przyczyniali się do osiągania celów danej organizacji. Idealnym rozwiązaniem dla firmy jest
zarówno dobrze rozwinięte zarządzanie, jak i mądre przewodzenie.
Czynnikiem silnie wpływającym na styl przywództwa staje się kultura, a zwłaszcza kultura narodowa przywódcy. Kultura jest
również narzędziem oddziaływania przywódcy na podwładnych. Mogą oni ustalać takie normy społeczne jak: normy
językowe, zachowania interpersonalne czy wizerunek publiczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz