Społeczności regionalne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczności regionalne - wykłady - strona 1 Społeczności regionalne - wykłady - strona 2 Społeczności regionalne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

SPOŁECZNOŚĆI REGIONALNE
Zjazd 1 - 08,10,2011
Geograf:
- fizyczne cechy naturalnego krajobrazu
- ukształtowanie terenu
- działów wodnych
- klimatu itp.
Ekonimista:
- obszar o określonych cechach gospodarczych wyznaczany np. przepływem dóbr, kapitału, czy siłą roboczą
Etnolog i socjolog:
- region wyznaczany jest przy pomocy cech etnicznych i kulturowych jego mieszkańców
Typy regionów:
- archiwalne (reliktowe) funkcjonują w świadomości mieszkańców, zabytkach
- polityczne w dalszym ciągu funkcjonują, zachowały swoją polityczną odrębność
Regionalizacja - jest to działalność rządu polegająca na reorganizacji państwa.
Regionalizm - działalność oddolna, mieszkańcy dochodzą sami do wniosku o odrębności ich regionu od innych. Charakteryzuje się cechami:
- przywiązaniem zbiorowości do swego terytorium
- przekonanie, że terytorium to ma pozytywnie ocenione właściwości
- przekonanie, że zbiorowość żyjąca na tym obszarze tworzy lub stworzyła pewne wartości składające sie na jej własną kulturę - subiektywna identyfikacja z tą zbiorowością i jej kulturą
- potrzeba uzewnętrzniania w różnych działaniach społecznych
Typologia regionalizmów:
a) Regionalizmy SENSU STRICTO:
- polityczny (polityczne i kulturalne ruchy regionalne, które głoszą dążenie o autonomię)
- kulturowy (są to ruchy regionalne kulturalno-polityczne głoszące do zachowania tożsamości regionalnej i samorządu politycznego dla swojego regionu)
- ekonomiczny (to ruchy regionalne zmierzające do autonomi gospodarczej regionu)
- kulturalny (zachowanie odmienności etnicznej bez dążenia do autonomi)
b) QUASI regionalizmy:
- polityczny (odnosi się do przesłanek historycznych lub sentymentalnych)
- ekologiczny (polega na integracji społeczności wokół zagrożenia ekologicznego)
Tożsamość regionalna:
a) w sensie podmiotowym:
- identyfikacja jednostki z daną grupą regionalną
- poczucie odrębności tej grupy od innych, jej spójność, ciągłość i wyjątkowość
b) w sensie przedmiotowym:
- identyfikacja jednostki z określonymi wartościami i związanymi z nimi symbolami
- tożsamość kulturowa danej grupy regionalnej Typy tożsamości wg Michela Bassanda:
- historyczna i dziedziczna
- prospektywna - przeżywana
Zjazd 1 - 09,10,2011


(…)


- badania - media komunikacji
- maszyny informacyjne
- usługi informacyjne
Społeczeństwo informacyjne - to społeczeństwo które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania lecz przetwarzanie informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa.
Wg Tadao Umesamo społeczeństwo informacyjne to takie które:
- wytwarza informację
- przechowuje informację
- przekazuje informację
- pobiera informację
- wykorzystuje informację
Interaktywność w telewizji - możność wpływania na losy bohaterów uczestniczących.
Wariant pesymistyczny społeczeństwa informacyjnego:
- system Orwella (społeczeństwo kontrolowane)
- system rozproszony (społeczeństwo zatomizowane, indywidualistyczne, podatne na konflikty grupowe)
Wariant optymistyczny…
… przyjęła się w Polsce w latach 20 XX w. wraz z upowszechnieniem się idei regionalizmu francuskiego.
Źródła polskiego regionalizmu:
- bogate tradycje działań społecznikowskich podejmowanych dla wewnętrznego umocnienia kraju
- przewijający sie od romantyzmu w kulturze polskiej nurt nawiązujący do swoistych wartości poszczególnych dzielnic kraju a w szczególności wartości regionalnych kultur ludowych
Ruchowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz